Μενού

Στο παράθυρο της βάσης δεδομένων, βλέπετε ένα νέο σύνολο εντολών μενού για εργασία στο τρέχον αρχείο βάσης δεδομένων.

Αρχείο

Επεξεργασία

Προβολή

Εισαγωγή

Εργαλεία

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!