Ρύθμιση σύνδεσης με αρχεία κειμένου

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για την εισαγωγή μιας βάσης δεδομένων σε μορφή κειμένου.

Σε μια βάση δεδομένων μορφής κειμένου, τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ένα μη μορφοποιημένο αρχείο ASCII, όπου κάθε εγγραφή περιλαμβάνει μια σειρά. Τα πεδία δεδομένων χωρίζονται με διαχωριστικά. Το κείμενο στα πεδία δεδομένων διαιρείται με εισαγωγικά.

Διαδρομή για αρχεία κειμένου

Εισαγάγετε τη διαδρομή προς το αρχείο κειμένου ή τα αρχεία. Εάν θέλετε μόνο ένα αρχείο κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε επέκταση του ονόματος αρχείου. Εάν εισαγάγετε ένα όνομα φακέλου, τα αρχεία κειμένου σε αυτόν τον φάκελο πρέπει να έχουν την επέκταση *.csv για να αναγνωρίζονται ως αρχεία της βάσης δεδομένων κειμένου.

Περιήγηση

Πατήστε για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείου.

Αρχεία απλού κειμένου (*.txt)

Πατήστε για πρόσβαση σε αρχεία κειμένου.

Αρχεία "τιμής διαχωρισμένη με κόμμα" (*.csv)

Πατήστε για πρόσβαση σε αρχεία csv.

Προσαρμογή

Πατήστε για πρόσβαση σε προσαρμοσμένα αρχεία. Εισαγάγετε την επέκταση στο πλαίσιο κειμένου.

Διαχωριστικό πεδίου

Εισαγάγετε ή επιλέξτε τον χαρακτήρα που διαχωρίζει τα πεδία δεδομένων στο αρχείο κειμένου.

Διαχωριστικό κειμένου

Εισαγάγετε ή επιλέξτε τον χαρακτήρα που προσδιορίζει ένα πεδίο κειμένου στο αρχείο κειμένου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο χαρακτήρα με το διαχωριστικό πεδίων.

Δεκαδικό διαχωριστικό

Εισαγάγετε ή επιλέξτε τον χαρακτήρα που χρησιμοποιείται ως διαχωριστικό δεκαδικών στο αρχείο κειμένου, για παράδειγμα, μια τελεία (0.5) ή ένα κόμμα (0,5).

Διαχωριστικό χιλιάδων

Εισαγάγετε ή επιλέξτε τον χαρακτήρα που χρησιμοποιείται ως διαχωριστικό χιλιάδων στο αρχείο κειμένου, για παράδειγμα κόμμα (1,000) ή τελεία (1.000).

Οδηγός βάσης δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!