Σύνδεση υπολογιστικού φύλλου

Τοποθεσία και όνομα αρχείου

Εισαγάγετε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου στο αρχείο υπολογιστικού φύλλου.

Περιήγηση

Πατήστε για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείου.

Απαιτείται κωδικός πρόσβασης

Επιλέξτε για να ζητήσετε κωδικό πρόσβασης από τον χρήστη του εγγράφου της βάσης δεδομένων.

Οδηγός βάσης δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!