Σύνδεση PostgreSQL

Καθορίζει τις επιλογές σύνδεσης σε βάσεις δεδομένων PostgreSQL.

Απευθείας σύνδεση με βάσεις δεδομένων PostgreSQL

Τα δεδομένα για την απευθείας σύνδεση σε μια βάση δεδομένων PostgreSQL μπορούν να παρέχονται με δύο διαφορετικούς τρόπους:

Συμπλήρωση στα δεδομένα

Τα δεδομένα σύνδεσης μπορούν να παρέχονται συμπληρώνοντας τα τρία πρώτα πλαίσια κειμένου. Ρωτήστε τον διαχειριστή της βάσης δεδομένων για τα σωστά δεδομένα.

Συμβολοσειρά σύνδεσης DBMS/προγράμματος οδήγησης

Αντί να εισαγάγετε τα δεδομένα στα πλαίσια κειμένου όπως εξηγείται παραπάνω, ή εάν πρέπει να καθορίσετε περισσότερες παραμέτρους για τη σύνδεση, μπορείτε να εισαγάγετε τη συμβολοσειρά σύνδεσης του προγράμματος οδήγησης. Η συμβολοσειρά σύνδεσης είναι μια ακολουθία ζευγών λέξεων-κλειδιών/τιμών που χωρίζονται με κενά. Για παράδειγμα

dbname=MyDatabase host=myHost port=5432

όπου

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τη συμβολοσειρά σύνδεσης ως

postgresql://myHost:port/MyDatabase.

note

Ανατρέξτε στον διαχειριστή του διακομιστή βάσης δεδομένων για τις σωστές τιμές των λέξεων-κλειδιών που μεταβιβάστηκαν στη συμβολοσειρά σύνδεσης. Οι τιμές για user= και password= αγνοούνται αλλά θα ζητηθούν κατά τη στιγμή της σύνδεσης.


tip

Η συμβολοσειρά σύνδεσης εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης του LibreOffice Base.


Κατάλογος όλων των ζευγών λέξεων-κλειδιών/τιμών για συμβολοσειρά σύνδεσης PostgreSQL 13. Κάθε ζεύγος δεν διαχειρίζεται από τον διαχειριστή προγραμμάτων οδήγησης του LibreOffice.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!