Σύνδεση βάσης δεδομένων Oracle

Καθορίζει τις επιλογές πρόσβασης σε μια βάση δεδομένων Oracle.

Βάση δεδομένων Oracle

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης JDBC για πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων Oracle από το Solaris ή το Linux. Για πρόσβαση στη βάση δεδομένων από τα Windows, χρειάζεστε ένα πρόγραμμα οδήγησης ODBC.

Όνομα της βάσης δεδομένων Oracle

Εισαγάγετε το όνομα της βάσης δεδομένων Oracle. Ρωτήστε τον διαχειριστή της βάσης δεδομένων σας για το σωστό όνομα.

URL διακομιστή

Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL για το διακομιστή βάσης δεδομένων. Αυτό είναι το όνομα του μηχανήματος που εκτελεί τη βάση δεδομένων Oracle. Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε το όνομα κεντρικού υπολογιστή με τη διεύθυνση IP του διακομιστή.

Αριθμός θύρας

Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας για το διακομιστή βάσης δεδομένων. Ρωτήστε τον διαχειριστή της βάσης δεδομένων σας για τη σωστή διεύθυνση θύρας.

Κλάση προγράμματος οδήγησης Oracle JDBC

Εισαγάγετε το όνομα του προγράμματος οδήγησης JDBC.

Έλεγχος κλάσης

Ελέγχει τη σύνδεση με τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Αυθεντικοποίηση

Οδηγός βάσης δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!