Σύνδεση ODBC

Specifies the settings for an ODBC data source connection.

On Solaris and Linux platforms, try using the JDBC driver instead of the ODBC driver. Refer to the unixODBC Project web page for an ODBC implementation on Solaris or Linux.

Για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων της Microsoft Access στα Windows, χρησιμοποιήστε τη διεπαφή βάσης δεδομένων ADO ή Access και όχι ODBC.

note

Τα προγράμματα οδήγησης για ODBC παρέχονται και υποστηρίζονται από τον κατασκευαστή της βάσης δεδομένων. Το LibreOffice υποστηρίζει μόνο το πρότυπο ODBC 3.


Name of the ODBC data source

Enter the name of the data source registered in LibreOffice.

Περιήγηση

Click to open the ODBC data source selection dialog.

Επιλέξτε μια πηγή δεδομένων

Select the data source to which you want to connect using ODBC. Then click OK.

note

To edit or add records to a database table in LibreOffice, the table must have a unique index field.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!