Σύνδεση ODBC

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για μια ODBC σύνδεση πηγής της βάσης δεδομένων.

Στα λειτουργικά συστήματα Solaris και Linux, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό προγράμματος JDBC αντί για τον οδηγό προγράμματος ODBC. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα unixODBC Project για υλοποίηση ODBC σε Solaris ή Linux.

Για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων της Microsoft Access στα Windows, χρησιμοποιήστε τη διεπαφή βάσης δεδομένων ADO ή Access και όχι ODBC.

note

Τα προγράμματα οδήγησης για ODBC παρέχονται και υποστηρίζονται από τον κατασκευαστή της βάσης δεδομένων. Το LibreOffice υποστηρίζει μόνο το πρότυπο ODBC 3.


Όνομα της πηγής δεδομένων του ODBC

Εισαγάγετε το όνομα της καταχωρισμένης πηγής της βάσης δεδομένων στο LibreOffice.

Περιήγηση

Πατήστε για να ανοίξετε τον διάλογο επιλογής της πηγής δεδομένων ODBC.

Επιλέξτε μια πηγή δεδομένων

Επιλέξτε την πηγή δεδομένων στην οποία θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το ODBC. Στη συνέχεια, πατήστε στο Εντάξει.

note

Για να επεξεργαστείτε ή να προσθέσετε εγγραφές σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων στο LibreOffice, ο πίνακας πρέπει να έχει ένα μοναδικό πεδίο ευρετηρίου.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!