Σύνδεση MariaDB και MySQL

Καθορίζει τις επιλογές για τις βάσεις δεδομένων MariaDB και MySQL.

Άμεση σύνδεση για βάσεις δεδομένων MariaDB και MySQL

Ονομα βάσης δεδομένων

Εισαγάγετε το όνομα της βάσης δεδομένων MariaDB ή MySQL. Ρωτήστε τον διαχειριστή της βάσης δεδομένων σας για το σωστό όνομα.

URL διακομιστή

Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL για το διακομιστή βάσης δεδομένων. Αυτό είναι το όνομα του μηχανήματος που εκτελεί τη βάση δεδομένων MariaDB ή MySQL. Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε το όνομα κεντρικού υπολογιστή με τη διεύθυνση IP του διακομιστή.

Αριθμός θύρας

Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας για το διακομιστή βάσης δεδομένων. Ρωτήστε τον διαχειριστή της βάσης δεδομένων σας για τη σωστή διεύθυνση θύρας. Ο προεπιλεγμένος αριθμός θύρας για βάσεις δεδομένων MySQL ή MariaDB είναι 3306.

Σύνδεση χρησιμοποιώντας ODBC (Συνδεσιμότητα ανοιχτής βάσης δεδομένων)

Σύνδεση σε μια υπάρχουσα πηγή δεδομένων ODBC που έχει οριστεί σε επίπεδο συστήματος.

Σύνδεση χρησιμοποιώντας JDBC (Συνδεσιμότητα βάσης δεδομένων Java)

Σύνδεση σε μια υπάρχουσα πηγή δεδομένων JDBC που έχει ρυθμιστεί σε επίπεδο συστήματος.

Η επόμενη σελίδα του οδηγού εξαρτάται από την επιλογή ODBC ή JDBC:

Σύνδεση ODBC

Σύνδεση JDBC

Αυθεντικοποίηση

Οδηγός βάσης δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!