Ρυθμίσεις σύνδεσης

Καθορίζει τις ρυθμίσεις σύνδεσης σε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων.

note

Οι επιλογές σε αυτό το παράθυρο διαλόγου θα διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης της βάσης δεδομένων που έχει επιλεγεί στο παράθυρο Επιλογή βάσης δεδομένων του Οδηγός βάσης δεδομένων. Σελίδες βοήθειας υπάρχουν για κάθε συγκεκριμένη επιλογή για κάθε πρόγραμμα οδήγησης βάσης δεδομένων όπως δίνονται παρακάτω.


Εισαγωγή συμβολοσειράς σύνδεσης

Καθορίστε τη συμβολοσειρά σύνδεσης στην επιλεγμένη βάση δεδομένων.

Δημιουργία νέας

Επιλέξτε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου του νέου αρχείου βάσης δεδομένων.

Περιήγηση

Επιλέξτε ένα υφιστάμενο αρχείο βάσης δεδομένων.

Άλλες επιλογές σύνδεσης

Οι παρακάτω σελίδες βοήθειας περιγράφουν τις επιλογές που είναι συγκεκριμένες για κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα οδήγησης βάσης δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!