Σύνδεση ADO

Καθορίζει τις επιλογές για την προσθήκη μιας βάσης δεδομένων ADO (Microsoft ActiveX Data Objects).

note

Η διεπαφή ADO είναι ένα ιδιιοταγής περιέκτης των Microsoft Windows για σύνδεση με βάσεις δεδομένων.


tip

Το LibreOffice απαιτεί από τα Microsoft Data Access Components (MDAC) να χρησιμοποιούν τη διεπαφή ADO. Τα Microsoft Windows 2000 και XP περιλαμβάνουν αυτά τα στοιχεία από προεπιλογή.


URL πηγής δεδομένων

Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL της πηγής δεδομένων.

Παραδείγματα διευθύνσεων URL

Για να συνδεθείτε σε ένα αρχείο Access 2000, χρησιμοποιήστε τη μορφή:

PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb

Για να συνδεθείτε με ένα όνομα σε έναν κατάλογο σε διακομιστή Microsoft SQL που διαθέτει περιστροφέα ονομάτων, πληκτρολογήστε:

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First

Για πρόσβαση σε ένα πρόγραμμα οδήγησης ODBC ως πάροχος:

DSN=SQLSERVER

Περιήγηση

Πατήστε για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής βάσης δεδομένων.

note

Ένα όνομα χρήστη μπορεί να έχει έως 18 χαρακτήρες.


note

Ένας κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιέχει 3 έως 18 χαρακτήρες.


Οδηγός βάσης δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!