Σύνδεση Microsoft Access

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για την εισαγωγή ενός αρχείου βάσης δεδομένων σε μορφή Microsoft Access ή Access 2007.

Δείτε επίσης τη σελίδα στα αγγλικά Wiki https://wiki.documentfoundation.org/MSA -Base_Faq.

Αρχείο βάσης δεδομένων Microsoft Access

Καθορίζει τη διαδρομή προς το αρχείο της βάσης δεδομένων.

Περιήγηση

Πατήστε για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείου.

Οδηγός βάσης δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!