Αποθήκευση και συνέχεια

Καθορίζει εάν θέλετε να καταχωρήσετε τη βάση δεδομένων, να ανοίξετε τη βάση δεδομένων για επεξεργασία ή να εισαγάγετε έναν νέο πίνακα.

Ναι, καταχωρήστε τη βάση δεδομένων για μένα

Επιλέξτε να καταχωρίσετε τη βάση δεδομένων στο αντίγραφο χρήστη του LibreOffice. Μετά την εγγραφή, η βάση δεδομένων εμφανίζεται στο παράθυρο Προβολή - Πηγές δεδομένων. Πρέπει να καταχωρήσετε μια βάση δεδομένων για να μπορέσετε να εισαγάγετε τα πεδία της βάσης δεδομένων σε ένα έγγραφο (Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία) ή σε συγχώνευση αλληλογραφίας.

Όχι, μην καταχωρήσετε τη βάση δεδομένων

Επιλέξτε να διατηρείτε τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων μόνο μέσα στο δημιουργημένο αρχείο βάσης δεδομένων.

Ανοίξτε τη βάση δεδομένων για επεξεργασία

Επιλέξτε για να εμφανιστεί το αρχείο της βάσης δεδομένων, όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τη δομή της βάσης δεδομένων.

Δημιουργήστε πίνακες χρησιμοποιώντας τον οδηγό πίνακα

Επιλέξτε να καλέσετε τον Οδηγό πίνακα μετά την ολοκλήρωση του Οδηγού βάσης δεδομένων.

Οδηγός βάσης δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!