Επιλογή βάσης δεδομένων

Δημιουργεί νέα βάση δεδομένων, ανοίγει ένα αρχείο βάσης δεδομένων ή συνδέεται με μια υπάρχουσα βάση δεδομένων.

Δημιουργήστε μια νέα βάση δεδομένων

Επιλέξτε για να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων. Αυτή η επιλογή χρησιμοποιεί τη μηχανή βάσης δεδομένων HSQL με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Η τελευταία σελίδα του οδηγού εμφανίζεται στη συνέχεια.

Εξωτερική ιστοσελίδα σχετικά με το HSQL.

Ανοίξτε ένα υπάρχον αρχείο βάσης δεδομένων

Επιλέξτε για να ανοίξετε ένα αρχείο βάσης δεδομένων από έναν κατάλογο αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα ή από ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείου.

Πρόσφατα χρησιμοποιημένα

Επιλέξτε ένα αρχείο βάσης δεδομένων για άνοιγμα από τον κατάλογο των αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα. Πατήστε στο Τέλος για να ανοίξετε αμέσως το αρχείο και να βγείτε από τον οδηγό.

Άνοιγμα

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείου όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο βάσης δεδομένων. Πατήστε στο Άνοιγμα ή στο Εντάξει στο παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείου για να ανοίξετε το αρχείο αμέσως και να βγείτε από τον οδηγό.

Συνδεθείτε σε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων

Επιλέξτε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο βάσης δεδομένων για μια υπάρχουσα σύνδεση βάσης δεδομένων.

Τύπος βάσης δεδομένων

Επιλέξτε τον τύπο βάσης δεδομένων για την υπάρχουσα σύνδεση βάσης δεδομένων.

note

Οι τύποι βάσης δεδομένων Outlook, Evolution, KDE Address Book και Seamonkey δεν χρειάζονται πρόσθετες πληροφορίες. Για άλλους τύπους βάσεων δεδομένων, ο οδηγός περιέχει πρόσθετες σελίδες για τον καθορισμό των απαιτούμενων πληροφοριών.


Η επόμενη σελίδα του οδηγού είναι μία από τις ακόλουθες σελίδες:

Αποθήκευση και συνέχεια

Καθορίζει εάν θέλετε να καταχωρήσετε τη βάση δεδομένων, να ανοίξετε τη βάση δεδομένων για επεξεργασία ή να εισαγάγετε έναν νέο πίνακα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!