Οδηγός βάσης δεδομένων

Ο Οδηγός βάσης δεδομένων δημιουργεί ένα αρχείο βάσης δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με μια βάση δεδομένων.

Ανάλογα με τον τύπο της λειτουργίας και τον τύπο της βάσης δεδομένων, ο Οδηγός βάσης δεδομένων αποτελείται από ποικίλο αριθμό βημάτων.

Εάν δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο βάσης δεδομένων, ο οδηγός περιέχει δύο βήματα.

Επιλογή βάσης δεδομένων

Δημιουργεί νέα βάση δεδομένων, ανοίγει ένα αρχείο βάσης δεδομένων ή συνδέεται με μια υπάρχουσα βάση δεδομένων.

Αποθήκευση και συνέχεια

Καθορίζει εάν θέλετε να καταχωρήσετε τη βάση δεδομένων, να ανοίξετε τη βάση δεδομένων για επεξεργασία ή να εισαγάγετε έναν νέο πίνακα.

Connection settings

Defines the connection settings to an existing database.

Ρυθμίσεις ODBC

Ρύθμιση σύνδεσης αρχείου κειμένου

Ρύθμιση σύνδεσης dBASE

Ρύθμιση σύνδεσης JDBC

Ρύθμιση σύνδεσης βάσης δεδομένων Oracle

Set up MariaDB and MySQL connection

Ρύθμιση σύνδεσης υπολογιστικού φύλλου

Πίσω

Δείτε τις επιλογές στον διάλογο που έγιναν στο προηγούμενο βήμα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις παραμένουν αμετάβλητες. Αυτό το πλήκτρο μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από τη σελίδα 2 και μετά.

Επόμενο

Πατήστε το πλήκτρο Επόμενο και ο οδηγός χρησιμοποιεί τις πρόσφατες ρυθμίσεις διαλόγου και προχωρεί στο επόμενο βήμα. Εάν βρίσκεστε στο τελευταίο βήμα, αυτό το πλήκτρο γίνεται Δημιουργία.

Τέλος

Εφαρμόζει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον οδηγό.

Άκυρο

Πατώντας στο Άκυρο κλείνετε ένα παράθυρο διαλόγου χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές που έχουν γίνει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!