Οδηγός βάσης δεδομένων

Ο Οδηγός βάσης δεδομένων δημιουργεί ένα αρχείο βάσης δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με μια βάση δεδομένων.

Ανάλογα με τον τύπο της λειτουργίας και τον τύπο της βάσης δεδομένων, ο Οδηγός βάσης δεδομένων αποτελείται από ποικίλο αριθμό βημάτων.

Εάν δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο βάσης δεδομένων, ο οδηγός περιέχει δύο βήματα.

Επιλογή βάσης δεδομένων

Δημιουργεί νέα βάση δεδομένων, ανοίγει ένα αρχείο βάσης δεδομένων ή συνδέεται με μια υπάρχουσα βάση δεδομένων.

Αποθήκευση και συνέχεια

Καθορίζει εάν θέλετε να καταχωρήσετε τη βάση δεδομένων, να ανοίξετε τη βάση δεδομένων για επεξεργασία ή να εισαγάγετε έναν νέο πίνακα.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Καθορίζει τις ρυθμίσεις σύνδεσης σε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων.

Σύνδεση ODBC

Σύνδεση αρχείου κειμένου

Σύνδεση Microsoft Access

Σύνδεση ADO

Σύνδεση dBASE

Σύνδεση Firebird

Σύνδεση JDBC

Σύνδεση βάσης δεδομένων Oracle

Σύνδεση MariaDB και MySQL

Σύνδεση PostgreSQL

Σύνδεση υπολογιστικού φύλλου

Πίσω

Δείτε τις επιλογές στον διάλογο που έγιναν στο προηγούμενο βήμα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις παραμένουν αμετάβλητες. Αυτό το πλήκτρο μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από τη σελίδα 2 και μετά.

Επόμενο

Πατήστε το πλήκτρο Επόμενο και ο οδηγός χρησιμοποιεί τις πρόσφατες ρυθμίσεις διαλόγου και προχωρεί στο επόμενο βήμα. Εάν βρίσκεστε στο τελευταίο βήμα, αυτό το πλήκτρο γίνεται Δημιουργία.

Τέλος

Εφαρμόζει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον οδηγό.

Άκυρο

Πατώντας στο Άκυρο κλείνετε ένα παράθυρο διαλόγου χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές που έχουν γίνει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!