Προχωρημένες ιδιότητες

Καθορίζει ορισμένες επιλογές για μια βάση δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο βάσης δεδομένων, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση δεδομένων - Ιδιότητες, πατήστε στην καρτέλα Προχωρημένες ιδιότητες


Η διαθεσιμότητα των ακόλουθων στοιχείων ελέγχου εξαρτάται από τον τύπο της βάσης δεδομένων:

Διαδρομή σε αρχεία dBASE

Εισαγάγετε τη διαδρομή προς τον κατάλογο που περιέχει τα αρχεία dBASE.

warning

Βεβαιωθείτε ότι η επέκταση ονόματος αρχείου *.dbf των αρχείων dBASE είναι με πεζά.


Περιήγηση

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο ή έναν κατάλογο.

Δοκιμή σύνδεσης

Ελέγχει τη σύνδεση της βάσης δεδομένων με τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Διαδρομή προς τα αρχεία κειμένου

Εισαγάγετε τη διαδρομή προς το φάκελο των αρχείων κειμένου.

Διαδρομή προς το έγγραφο υπολογιστικού φύλλου

Εισαγάγετε τη διαδρομή προς το έγγραφο υπολογιστικού φύλλου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως βάση δεδομένων.

Όνομα της προέλευσης δεδομένων ODBC στο σύστημά σας

Εισαγάγετε το όνομα της προέλευσης δεδομένων ODBC.

Όνομα χρήστη

Εισαγάγετε το όνομα χρήστη που απαιτείται για την πρόσβαση στη βάση δεδομένων.

Απαιτείται κωδικός πρόσβασης

Εάν επιλεγεί, θα ζητηθεί από τον χρήστη να εισαγάγει τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για την πρόσβαση στη βάση δεδομένων.

Όνομα της βάσης δεδομένων

Εισαγάγετε το όνομα της βάσης δεδομένων.

Όνομα της βάσης δεδομένων MySQL

Εισαγάγετε το όνομα της βάσης δεδομένων MySQL που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως πηγή δεδομένων.

Όνομα της βάσης δεδομένων Oracle

Εισαγάγετε το όνομα της βάσης δεδομένων Oracle που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως πηγή δεδομένων.

Αρχείο βάσης δεδομένων Microsoft Access

Εισαγάγετε το όνομα του αρχείου βάσης δεδομένων της Microsoft Access που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως πηγή δεδομένων.

Όνομα κεντρικού υπολογιστή

Εισαγάγετε το όνομα κεντρικού υπολογιστή για την πηγή δεδομένων LDAP.

URL πηγής δεδομένων

Εισαγάγετε τη θέση της πηγής δεδομένων JDBC ως URL.

Κατηγορία προγραμμάτων οδήγησης JDBC

Εισαγάγετε το όνομα της κλάσης προγράμματος οδήγησης JDBC που συνδέεται με την πηγή δεδομένων.

Έλεγχος κλάσης

Ελέγχει τη σύνδεση της βάσης δεδομένων μέσω της κλάσης προγραμμάτων οδήγησης JDBC.

Επιλέξτε μια βάση δεδομένων

Επιλέξτε μια βάση δεδομένων από τον κατάλογο ή πατήστε στο Δημιουργία για να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!