Οδηγός τύπου σύνδεσης

Αλλάζει τον τύπο σύνδεσης για την τρέχουσα βάση δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο βάσης δεδομένων, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση δεδομένων - Τύπος σύνδεσης


Ο Οδηγός τύπου σύνδεσης αποτελείται από τρεις σελίδες. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε όλες τις ρυθμίσεις από έναν τύπο βάσης δεδομένων σε έναν άλλο.

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό για να ανοίξετε ένα αρχείο βάσης δεδομένων που είναι σε μορφή που συνήθως δεν αναγνωρίζεται από μια εγκατεστημένη βάση δεδομένων.

Τύπος βάσης δεδομένων

Επιλέξτε τον τύπο της βάσης δεδομένων στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.

Προχωρημένες ιδιότητες

Καθορίζει ορισμένες επιλογές για μια βάση δεδομένων.

Πρόσθετες ρυθμίσεις

Καθορίζει πρόσθετες επιλογές για μια πηγή δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!