Πρόσθετες ρυθμίσεις

Καθορίζει πρόσθετες επιλογές για μια πηγή δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο βάσης δεδομένων, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση δεδομένων - Ιδιότητες, πατήστε στην καρτέλα Πρόσθετες ρυθμίσεις


Η διαθεσιμότητα των ακόλουθων στοιχείων ελέγχου εξαρτάται από τον τύπο της βάσης δεδομένων:

Όνομα κεντρικού υπολογιστή

Εισαγάγετε το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή που περιέχει τη βάση δεδομένων, για παράδειγμα ldap.server.com.

Αριθμός θύρας

Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας για τον διακομιστή που φιλοξενεί τη βάση δεδομένων.

Κατηγορία προγραμμάτων οδήγησης MySQL JDBC

Εισαγάγετε το όνομα του προγράμματος οδήγησης JDBC για τη βάση δεδομένων MySQL.

Σύνολο χαρακτήρων

Επιλέξτε το σύνολο χαρακτήρων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την προβολή της βάσης δεδομένων στο LibreOffice. Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τη βάση δεδομένων. Για να χρησιμοποιήσετε το προεπιλεγμένο σύνολο χαρακτήρων του λειτουργικού σας συστήματος, επιλέξτε "Σύστημα".

note

Οι βάσεις δεδομένων κειμένου και dBASE περιορίζονται σε σύνολα χαρακτήρων με μήκος χαρακτήρων σταθερού μεγέθους, όπου όλοι οι χαρακτήρες κωδικοποιούνται με τον ίδιο αριθμό byte.


Κατηγορία προγραμμάτων οδήγησης Oracle JDBC

Εισαγάγετε το όνομα του προγράμματος οδήγησης JDBC για τη βάση δεδομένων Oracle.

Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης

Καθορίστε πρόσθετες επιλογές του προγράμματος οδήγησης.

Χρησιμοποιήστε τον κατάλογο για βάσεις δεδομένων που βασίζονται σε αρχεία

Χρησιμοποιεί την τρέχουσα πηγή δεδομένων του καταλόγου. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη όταν η προέλευση δεδομένων ODBC είναι διακομιστής βάσης δεδομένων. Μην ορίσετε αυτήν την επιλογή εάν η προέλευση δεδομένων ODBC είναι πρόγραμμα οδήγησης dBASE.

Base DN

Εισαγάγετε το σημείο εκκίνησης για αναζήτηση στη βάση δεδομένων LDAP, για παράδειγμα, dc=com.

Μέγιστος αριθμός εγγραφών

Εισαγάγετε τον μέγιστο αριθμό εγγραφών που θέλετε να φορτώσετε κατά την πρόσβαση στον διακομιστή LDAP.

Εμφάνιση και των διαγραμμένων εγγραφών

Εμφανίζει όλες τις εγγραφές σε ένα αρχείο, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν επισημανθεί ως διαγραμμένες. Εάν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, δεν μπορείτε να διαγράψετε εγγραφές.

note

Στη μορφή dBASE, οι διαγραμμένες εγγραφές παραμένουν στο αρχείο.


tip

Για να προβάλετε τις αλλαγές που κάνετε στη βάση δεδομένων, κλείστε τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, συνδεθείτε ξανά στη βάση δεδομένων.


Ευρετήρια

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ευρετήρια, όπου μπορείτε να οργανώσετε τα ευρετήρια πινάκων στην τρέχουσα βάση δεδομένων syBASE.

Το κείμενο περιέχει κεφαλίδες

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν η πρώτη γραμμή του αρχείου κειμένου περιέχει ονόματα πεδίων.

Διαχωριστικό πεδίου

Εισαγάγετε ή επιλέξτε τον χαρακτήρα που διαχωρίζει τα πεδία δεδομένων στο αρχείο κειμένου.

Διαχωριστικό κειμένου

Εισαγάγετε ή επιλέξτε τον χαρακτήρα που προσδιορίζει ένα πεδίο κειμένου στο αρχείο κειμένου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο χαρακτήρα με το διαχωριστικό πεδίων.

Δεκαδικό διαχωριστικό

Εισαγάγετε ή επιλέξτε τον χαρακτήρα που χρησιμοποιείται ως διαχωριστικό δεκαδικών στο αρχείο κειμένου, για παράδειγμα, μια τελεία (0.5) ή ένα κόμμα (0,5).

Διαχωριστικό χιλιάδων

Εισαγάγετε ή επιλέξτε τον χαρακτήρα που χρησιμοποιείται ως διαχωριστικό χιλιάδων στο αρχείο κειμένου, για παράδειγμα κόμμα (1,000) ή τελεία (1.000).

Επέκταση αρχείου

Επιλέξτε τη μορφή για το αρχείο κειμένου. Η επέκταση που επιλέγετε επηρεάζει ορισμένες από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σε αυτό το παράθυρο διαλόγου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!