Ιδιότητες βάσης δεδομένων

Καθορίζει τις ιδιότητες μιας βάσης δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο βάσης δεδομένων, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση δεδομένων - Ιδιότητες


Προχωρημένες ιδιότητες

Καθορίζει ορισμένες επιλογές για μια βάση δεδομένων.

Πρόσθετες ρυθμίσεις

Καθορίζει πρόσθετες επιλογές για μια πηγή δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!