Αρχείο βάσης δεδομένων

Το παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων οργανώνει τους πίνακες, τις προβολές, τα ερωτήματα και τις αναφορές μιας βάσης δεδομένων στο LibreOffice.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!