Εκτέλεση πρότασης SQL

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να εισαγάγετε μια εντολή SQL για τη διαχείριση μιας βάσης δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, επιλέξτε Εργαλεία - SQL.


Εκτέλεση εντολών SQL

Μπορείτε να εισαγάγετε εντολές διαχείρισης μόνο σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, όπως Εκχώρηση, Δημιουργία πίνακα ή απόθεση πίνακα και όχι να φιλτράρετε εντολές. Οι εντολές που μπορείτε να εισαγάγετε εξαρτώνται από την πηγή δεδομένων, για παράδειγμα, το dBASE μπορεί να εκτελέσει μόνο μερικούς από τις καταλόγους εντολών SQL εδώ.

note

Για να εκτελέσετε ένα ερώτημα SQL για φιλτράρισμα δεδομένων στη βάση δεδομένων, χρησιμοποιήστε το Προβολή σχεδίασης ερωτημάτων.


Εντολή για εκτέλεση

Εισαγάγετε την εντολή διαχείρισης SQL που θέλετε να εκτελέσετε.

Για παράδειγμα, για μια πηγή δεδομένων "Βιβλιογραφία", μπορείτε να εισαγάγετε την ακόλουθη εντολή SQL:

SELECT "Address" FROM "biblio" "biblio"

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εντολές SQL, συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει τη βάση δεδομένων.

Άμεση εκτέλεση εντολής SQL

Στην κατάσταση γηγενούς SQL μπορείτε να εισάγετε τις εντολές SQL οι οποίες δεν ερμηνεύονται από το LibreOffice, αλλά αντίθετα διαβιβάζονται απευθείας στην προέλευση δεδομένων. Εάν δεν εμφανίσετε αυτές τις αλλαγές στην προβολή σχεδίασης, δεν μπορείτε να επιστρέψετε στην προβολή σχεδίασης.

Εμφάνιση εξόδου από δηλώσεις "select" (επιλογή)

Εμφανίστε το αποτέλεσμα της εντολής SQL SELECT στο πλαίσιο εξόδου.

Εκτέλεση

Εκτελεί την εντολή που εισαγάγατε στο πλαίσιο Command to execute. (Εντολή για εκτέλεση)

Προηγούμενες εντολές

Παραθέτει τις εντολές SQL που εκτελέστηκαν προηγουμένως. Για να εκτελέσετε ξανά μια εντολή, πατήστε στην εντολή και, στη συνέχεια, πατήστε Εκτέλεση.

Κατάσταση

Εμφανίζει την κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των σφαλμάτων, της εντολής SQL που εκτελέσατε.

Έξοδος

Εμφανίζει τα αποτελέσματα της εντολής SQL που εκτελέσατε.

Κλείσιμο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!