Εκτέλεση πρότασης SQL

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να εισαγάγετε μια εντολή SQL για τη διαχείριση μιας βάσης δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, επιλέξτε Εργαλεία - SQL.


Εκτέλεση εντολών SQL

Μπορείτε να εισαγάγετε εντολές διαχείρισης μόνο σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, όπως Εκχώρηση, Δημιουργία πίνακα ή απόθεση πίνακα και όχι να φιλτράρετε εντολές. Οι εντολές που μπορείτε να εισαγάγετε εξαρτώνται από την πηγή δεδομένων, για παράδειγμα, το dBASE μπορεί να εκτελέσει μόνο μερικούς από τις καταλόγους εντολών SQL εδώ.

note

Για να εκτελέσετε ένα ερώτημα SQL για φιλτράρισμα δεδομένων στη βάση δεδομένων, χρησιμοποιήστε το Προβολή σχεδίασης ερωτημάτων.


Εντολή για εκτέλεση

Εισαγάγετε την εντολή διαχείρισης SQL που θέλετε να εκτελέσετε.

Για παράδειγμα, για μια πηγή δεδομένων "Βιβλιογραφία", μπορείτε να εισαγάγετε την ακόλουθη εντολή SQL:

SELECT "Address" FROM "biblio" "biblio"

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εντολές SQL, συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει τη βάση δεδομένων.

Προηγούμενες εντολές

Παραθέτει τις προηγούμενες εντολές SQL που εκτελέστηκαν. Για να εκτελέσετε ξανά μια εντολή, πατήστε στην εντολή και στη συνέχεια πατήστε Run.

Κατάσταση

Εμφανίζει τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των σφαλμάτων, της εντολής SQL που εκτελέσατε.

Εκτέλεση

Εκτελεί την εντολή που εισαγάγατε στο πλαίσιο Εντολή για εκτέλεση.

Κλείσιμο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!