Ευρετήρια

Σας επιτρέπει να οργανώσετε τα ευρετήρια βάσης δεδομένων dBASE. Ένα ευρετήριο σας επιτρέπει να προσπελάσετε γρήγορα μια βάση δεδομένων, με την προύπόθεση ότι το ερώτημά σας στα δεδομένα της επιλογής καθορίστηκε μέσω του ευρετηρίου. Όταν σχεδιάζετε έναν πίνακα, μπορείτε να ορίσετε τα ευρετήρια στη σελίδα καρτέλας Ευρετήρια.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων τύπου dBASE, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση Δεδομένων - Ιδιότητες, πατήστε Δείκτες.


Πίνακας

Επιλέξτε το πίνακα της βάσης δεδομένων που θέλετε να ευρετηριάσετε.

Ευρετήρια πίνακα

Εμφανίζει τα τρέχοντα ευρετήρια για τον επιλεγμένο πίνακα βάσης δεδομένων. Για να καταργήσετε ένα ευρετήριο από τον κατάλογο, πατήστε στο ευρετήριο και στη συνέχεια πατήστε στο δεξιό βέλος.

Ελεύθερα ευρετήρια

Εμφανίζει τα διαθέσιμα ευρετήρια που μπορείτε να αντιστοιχίσετε σε έναν πίνακα. Για να αντιστοιχίσετε ένα ευρετήριο σε έναν επιλεγμένο πίνακα, πατήστε στο εικονίδιο του αριστερού βέλους. Το αριστερό διπλό βέλος εκχωρεί όλα τα διαθέσιμα ευρετήρια.

<

Μετακινεί το επιλεγμένο ευρετήριο στον κατάλογο Ευρετήρια πινάκων.

<<

Μετακινεί όλα τα ελεύθερα ευρετήρια στον κατάλογο Ευρετήρια πίνακα.

>

Μετακινεί τα επιλεγμένα ευρετήρια πίνακα στον κατάλογο Ελεύθερα ευρετήρια.

>>

Μετακινεί όλα τα ευρετήρια του πίνακα στον κατάλογο Ελεύθερα ευρετήρια.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!