Προελεύσεις δεδομένων στο LibreOffice

Επιλογή βιβλίου διευθύνσεων

Στο LibreOffice μπορείτε να δηλώσετε διαφορετικές προελεύσεις δεδομένων. Τα περιεχόμενα των πεδίων δεδομένων είναι τότε διαθέσιμα για χρήση από εσάς σε διάφορα πεδία και στοιχεία ελέγχου. Το βιβλίο διευθύνσεων του συστήματός σας αποτελεί τέτοιου είδους προέλευση δεδομένων.

Τα πρότυπα και οι αυτόματοι πιλότοι του LibreOffice χρησιμοποιούν πεδία για τα περιεχόμενα του βιβλίου διευθύνσεων. Όταν ενεργοποιούνται τα πεδία αυτά, τα γενικά πεδία που περιέχονται στα πρότυπα, αντικαθιστώνται αυτόματα από την προέλευση δεδομένων του βιβλίου διευθύνσεων σας.

Για να επιλέξετε το βιβλίο διευθύνσεων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε Εργαλεία - Προέλευση βιβλίου διευθύνσεων.

Άνοιγμα προέλευσης δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!