Γενικά

Όταν δημιουργείτε έναν πίνακα βάσης δεδομένων ως διαχειριστής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την καρτέλα για ορίσετε την πρόσβαση χρήστη και την επεξεργασία δεδομένων ή τη δομή του πίνακα.

Εάν δεν είσαστε ο διαχειριστής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Γενικά για να προβάλετε τα δικαιώματα πρόσβασής σας στον επιλεγμένο πίνακα.

Όνομα πίνακα

Εμφανίζει το όνομα του επιλεγμένου πίνακα της βάσης δεδομένων.

Τύπος

Εμφανίζει τον τύπο της βάσης δεδομένων.

Τοποθεσία

Εμφανίζει την πλήρη διαδρομή του πίνακα της βάσης δεδομένων.

Ανάγνωση δεδομένων

Επιτρέπει σε έναν χρήστη να διαβάσει τα δεδομένα.

Εισαγωγή δεδομένων

Επιτρέπει σε έναν χρήστη να εισάγει νέα δεδομένα.

Αλλαγή δεδομένων

Επιτρέπει σε έναν χρήστη να αλλάξει δεδομένα.

Διαγραφή δεδομένων

Επιτρέπει σε έναν χρήστη να διαγράψει τα δεδομένα.

Αλλαγή δομής πίνακα

Επιτρέπει σε έναν χρήστη να αλλάξει τη δομή του πίνακα.

Ορισμός

Επιτρέπει στον χρήστη να διαγράψει τη δομή του πίνακα.

Τροποποίηση αναφορών

Επιτρέπει στον χρήστη να τροποποιήσει τις ορισμένες αναφορές, π.χ., να εισάγετε νέες σχέσεις για τον πίνακα ή να διαγράψετε υφιστάμενες σχέσεις.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!