Γενικά

Γενικά

Όταν δημιουργείτε έναν πίνακα βάσης δεδομένων ως διαχειριστής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την καρτέλα για ορίσετε την πρόσβαση χρήστη και την επεξεργασία δεδομένων ή τη δομή του πίνακα.

Περιγραφή

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!