Εκχώρηση στηλών

Στον εξερευνητή προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να αντιγράψετε έναν πίνακα με μεταφορά και απόθεση του πίνακα στον περιέκτη πίνακα. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο διαλόγου Επισύναψη δεδομένων στην πρώτη σελίδα του διαλόγου Αντιγραφή πίνακα, ανοίγει ο διάλογος Επισύναψη στηλών ως το δεύτερο παράθυρο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον διάλογο για να απεικονίσετε τα περιεχόμενα ενός πεδίου δεδομένων στον πίνακα προέλευσης σε διαφορετικό πεδίο δεδομένων στον πίνακα προέλευσης.

Πίνακας προέλευσης

Παραθέτει τα πεδία δεδομένων του πίνακα προέλευσης. Για να συμπεριλάβετε ένα πεδίο δεδομένων από τον πίνακα προέλευσης στον πίνακα προορισμού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου μπροστά από το όνομα πεδίου δεδομένων. Για να απεικονίσετε τα περιεχόμενα ενός πεδίου δεδομένων του πίνακα προέλευσης σε διαφορετικό πεδίο δεδομένων στον πίνακα προορισμού, πατήστε το πεδίο δεδομένων στον κατάλογο του πίνακα προέλευσης και έπειτα πατήστε το πάνω ή κάτω βέλος. Για να συμπεριλάβετε όλα τα πεδία δεδομένων προέλευσης στον πίνακα προορισμού, πατήστε Όλα.

Πίνακας προορισμού

Παραθέτει τα πιθανά πεδία δεδομένων στον πίνακα προορισμού. Μόνο τα πεδία δεδομένων που είναι επιλεγμένα στον κατάλογο πίνακα προέλευσης θα συμπεριληφθούν στον πίνακα προορισμού.

επάνω

Μετακινεί την επιλεγμένη καταχώριση κατά μια θέση προς τα πάνω στον κατάλογο.

κάτω

Μετακινεί την επιλεγμένη καταχώριση κατά μία θέση προς τα κάτω στον κατάλογο.

όλα

Επιλέγει όλα τα πεδία δεδομένων στον κατάλογο.

κανένα

Καθαρίζει όλα τα πλαίσια ελέγχου στον κατάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!