Τύπος μορφοποίησης

Στον εξερευνητή προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να αντιγράψετε έναν πίνακα σύροντας και αποθέτοντας τον πίνακα στον περιέκτη του πίνακα. Ο διάλογος Τύπος μορφοποίησης είναι το τρίτο παράθυρο του διαλόγου Αντιγραφή πίνακα .

Πλαίσιο καταλόγου

Παραθέτει τα πεδία δεδομένων που θα συμπεριληφθούν στον αντιγραφόμενο πίνακα.

Πληροφορίες στήλης

Όνομα πεδίου

Εμφανίζει το όνομα του επιλεγμένου πεδίου δεδομένων. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να εισάγετε ένα νέο όνομα.

Τύπος πεδίου

Επιλέξτε έναν τύπο πεδίου.

Μήκος

Εισάγετε τον αριθμό χαρακτήρων για το πεδίο δεδομένων.

Δεκαδικές θέσεις

Εισάγετε τον αριθμό των δεκαδικών θέσεων για το πεδίο δεδομένων. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για αριθμητικά ή δεκαδικά πεδία δεδομένων.

Προεπιλεγμένη τιμή

Επιλέξτε την προεπιλεγμένη τιμή για ένα πεδίο Ναι/Όχι.

Αυτόματη αναγνώριση τύπου

Το LibreOffice μπορεί να αναγνωρίσει αυτόματα τα περιεχόμενα του πεδίου, όταν αντιγράφετε τους πίνακες της βάσης δεδομένων με μεταφορά και απόθεση.

(μεγ.) γραμμές

Εισάγετε τον αριθμό των γραμμών που θα χρησιμοποιηθεί για την αυτόματη αναγνώριση τύπου.

Αυτόματα

Ενεργοποιεί την αυτόματη αναγνώριση τύπου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!