Εφαρμογή στις στήλες

Στον εξερευνητή προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να αντιγράψετε έναν πίνακα με μεταφορά και απόθεση του πίνακα στον περιέκτη του πίνακα. Ο διάλογος Εφαρμογή στις στήλες είναι το δεύτερο παράθυρο του διαλόγου Αντιγραφή πίνακα.

Υφιστάμενες στήλες

Αριστερό πλαίσιο καταλόγου

Παραθέτει τα διαθέσιμα πεδία δεδομένων που μπορείτε να συμπεριλάβετε στον αντιγραφόμενο πίνακα. Για να αντιγράψετε ένα πεδίο δεδομένων, πατήστε στο όνομά του και έπειτα πατήστε το πλήκτρο >. Για να αντιγράψετε όλα τα πεδία, πατήστε το πλήκτρο >>.

Δεξιό πλαίσιο καταλόγου

Παραθέτει τα πεδία που θέλετε να συμπεριληφθούν στον αντιγραφόμενο πίνακα.

Πλήκτρα

Προσθέτει ή αφαιρεί το επιλεγμένο πεδίο (πλήκτρο > ή <), ή όλα τα πεδία (πλήκτρο << ή >>).

Επόμενη σελίδα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!