Αντιγραφή πίνακα

Μπορείτε να αντιγράψετε έναν πίνακα με μεταφορά και απόθεση του πίνακα στην περιοχή πίνακα ενός παραθύρου του αρχείου της βάσης δεδομένων. Εμφανίζεται ο διάλογος Αντιγραφή πίνακα.

Όνομα πίνακα

Καθορίζει ένα όνομα για το αντίγραφο. Μερικές βάσεις δεδομένων αποδέχονται μόνο ονόματα που περιέχουν οκτώ ή λιγότερους χαρακτήρες.

Επιλογές

Ορισμός και δεδομένα

Δημιουργεί ένα αντίγραφο 1:1 του πίνακα της βάσης δεδομένων. Ο ορισμός του πίνακα και τα πλήρη δεδομένα αντιγράφονται. Ο ορισμός του πίνακα περιλαμβάνει τη δομή του πίνακα και τη μορφή από διαφορετικά πεδία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ιδιοτήτων του πίνακα. Τα περιεχόμενα του πεδίου παρέχουν τα δεδομένα.

Ορισμός

Αντιγράφει μόνο τον ορισμό του πίνακα και όχι τα αντίστοιχα δεδομένα.

Ως προβολή πίνακα

Εάν η βάση δεδομένων υποστηρίζει προβολές και επιλέξετε αυτήν την επιλογή, θα δημιουργηθεί ένα ερώτημα στον περιέκτη του πίνακα ως πίνακας. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να προβάλετε τα αποτελέσματα του πίνακα ως κανονική προβολή πίνακα. Ο πίνακας θα φιλτραριστεί στην προβολή με μια πρόταση SQL "Select".

Προσάρτηση δεδομένων

Προσαρτά τα δεδομένα του πίνακα που θα αντιγραφούν σε υφιστάμενο πίνακα.

Ο ορισμός του πίνακα πρέπει να είναι ακριβώς ο ίδιος, έτσι ώστε τα δεδομένα να μπορούν να αντιγραφούν. Τα δεδομένα δεν μπορούν να αντιγραφούν εάν ένα πεδίο δεδομένων στον πίνακα προορισμού έχει μια άλλη μορφή από το πεδίο δεδομένων στον πίνακα προέλευσης.

Συμφωνήστε τα ονόματα του πεδίου δεδομένων στον διάλογο Αντιγραφή πίνακα στη σελίδα Αντιγραφή στηλών.

Εάν τα δεδομένα δεν μπορούν να προσαρτηθούν, θα δείτε έναν κατάλογο πεδίων στον διάλογο Πληροφορίες στήλης των οποίων τα δεδομένα δεν μπορούν να αντιγραφούν. Εάν επιβεβαιώσετε αυτόν τον διάλογο με Εντάξει, θα προσαρτηθούν μόνο τα δεδομένα που δεν εμφανίζονται στον κατάλογο.

note

Εάν τα πεδία του πίνακα προορισμού έχουν μικρότερο μήκος πεδίου από τον πίνακα προέλευσης όταν τα δεδομένα προσαρτώνται, τα πεδία των δεδομένων προέλευσης θα περικοπούν αυτόματα για να συμφωνήσουν με τα μήκη πεδίου στον πίνακα προορισμού.


Δημιουργία πρωτεύοντος κλειδιού

Δημιουργεί αυτόματα ένα πεδίο δεδομένων πρωτεύοντος κλειδιού και το συμπληρώνει με τιμές. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα αυτό το πεδίο, επειδή ένα πρωτεύον κλειδί πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμο για να επεξεργαστεί ο πίνακας.

Όνομα

Καθορίζει ένα όνομα για το δημιουργούμενο πρωτεύον κλειδί. Αυτό το όνομα είναι προαιρετικό.

Επόμενη σελίδα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!