Αντιγραφή ερωτήματος ή πίνακα με μεταφορά και απόθεση

Η μεταφορά και απόθεση ερωτήματος ή πίνακα ανοίγει τον διάλογο Αντιγραφή πίνακα, που σας επιτρέπει να καθορίσετε τις επιλογές αντιγραφής ερωτήματος ή πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σύρετε και αποθέστε έναν πίνακα ή ένα ερώτημα στο τμήμα πίνακα ενός άλλου παραθύρου αρχείου βάσης δεδομένων.


Με τον διάλογο Αντιγραφή πίνακα μπορείτε:

Μπορείτε να αντιγράψετε στην ίδια βάση δεδομένων ή μεταξύ διαφορετικών βάσεων δεδομένων.

Αντιγραφή πίνακα

Μπορείτε να αντιγράψετε έναν πίνακα με μεταφορά και απόθεση του πίνακα στην περιοχή πίνακα ενός παραθύρου του αρχείου της βάσης δεδομένων. Εμφανίζεται ο διάλογος Αντιγραφή πίνακα.

Εφαρμογή στις στήλες

Στον εξερευνητή προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να αντιγράψετε έναν πίνακα με μεταφορά και απόθεση του πίνακα στον περιέκτη του πίνακα. Ο διάλογος Εφαρμογή στις στήλες είναι το δεύτερο παράθυρο του διαλόγου Αντιγραφή πίνακα.

Τύπος μορφοποίησης

Στον εξερευνητή προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να αντιγράψετε έναν πίνακα σύροντας και αποθέτοντας τον πίνακα στον περιέκτη του πίνακα. Ο διάλογος Τύπος μορφοποίησης είναι το τρίτο παράθυρο του διαλόγου Αντιγραφή πίνακα .

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!