Σχέσεις

Αυτή η εντολή ανοίγει το παράθυρο Σχεδίαση σχέσης, που σας επιτρέπει να καθορίσετε τις σχέσεις μεταξύ διαφόρων πινάκων βάσης δεδομένων.

Εδώ μπορείτε να συνδέσετε μαζί πίνακες από την τρέχουσα βάση δεδομένων μέσω κοινών πεδίων δεδομένων. Πατήστε το εικονίδιο Νέα σχέση για να δημιουργήσετε τις σχέσεις, ή απλώς μεταφέρτε και αποθέστε με το ποντίκι.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, επιλέξτε Εργαλεία - Σχέσεις.


note

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν δουλεύετε με σχεσιακή βάση δεδομένων.


Όταν επιλέγετε Εργαλεία - Σχέσεις, ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο εμφανίζονται όλες οι υφιστάμενες σχέσεις μεταξύ των πινάκων της τρέχουσας βάσης δεδομένων. Εάν δεν έχουν καθοριστεί σχέσεις, ή εάν θέλετε να συσχετίσετε άλλους πίνακες της βάσης δεδομένων μεταξύ τους, τότε πατήστε το εικονίδιο Προσθήκη πινάκων. Ανοίγει ο διάλογος Προσθήκη πινάκων στον οποίο μπορείτε να επιλέξετε τους πίνακες με τους οποίους θα δημιουργήσετε μια σχέση.

Εικονίδιο προσθήκη πίνακα

Εισαγωγή πινάκων

note

Εάν είναι ανοικτό το παράθυρο Σχεδίαση σχέσης, δεν μπορούν να τροποποιηθούν οι επιλεγμένοι πίνακες, ακόμα και στην κατάσταση σχεδίασης πίνακα. Αυτό διασφαλίζει ότι δεν αλλάζουν οι πίνακες, ενώ δημιουργούνται οι σχέσεις.


Οι επιλεγμένοι πίνακες εμφανίζονται στην επάνω περιοχή της προβολής σχεδίασης σχέσης. Μπορείτε να κλείσετε ένα παράθυρο πίνακα μέσω του μενού περιβάλλοντος ή με το πλήκτρο Delete.

Μετακίνηση πίνακα και τροποποίηση μεγέθους πίνακα

Μπορείτε να αυξομειώσετε και να τακτοποιήσετε τους πίνακες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Για τη μετακίνηση πινάκων, σύρτε το άνω όριο στην επιθυμητή θέση. Αυξήστε ή μειώστε το μέγεθος στο οποίο εμφανίζεται ο πίνακας τοποθετώντας τον δρομέα ποντικιού σε ένα όριο ή μια γωνία και σύροντας τον πίνακα μέχρι να αποκτήσει το επιθυμητό μέγεθος.

Πρωτεύον κλειδί και ξένα κλειδιά

Εάν θέλετε να ορίσετε μια σχέση μεταξύ των διαφόρων πινάκων, θα πρέπει να εισαγάγετε ένα πρωτεύον κλειδί που προσδιορίζει μοναδικά ένα πεδίο δεδομένων ενός υπάρχοντος πίνακα. Μπορείτε να ανατρέξετε στο πρωτεύον κλειδί από άλλους πίνακες για πρόσβαση στα δεδομένα αυτού του πίνακα. Όλα τα πεδία δεδομένων που αναφέρονται σε αυτό το πρωτεύον κλειδί θα αναγνωριστούν ως ξένο κλειδί.

Όλα τα πεδία δεδομένων που αναφέρονται στο πρωτεύον κλειδί θα ταυτοποιηθούν στο παράθυρο του πίνακα με ένα μικρό σύμβολο κλειδιού.

Ορισμός σχέσεων

Όλες οι υφιστάμενες σχέσεις εμφανίζονται στα παράθυρα σχέσεων με μια γραμμή που συνδέει τα πεδία πρωτεύοντος και ξένου κλειδιού. Μπορείτε να προσθέσετε μια σχέση χρησιμοποιώντας μεταφορά και απόθεση για να εναποθέσετε το πεδίο ενός πίνακα στο πεδίο ενός άλλου πίνακα. Μια σχέση μετακινείται ξανά επιλέγοντας την και πατώντας το πλήκτρο Delete.

Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να πατήσετε το εικονίδιο Νέα σχέση στην επάνω περιοχή του πεδίου της σχέσης και να καθορίσετε τη σχέση μεταξύ δύο πινάκων στον διάλογο σχέσεις.

Εικονίδιο νέα σχέση

Δημιουργία σχέσης

warning

Εάν χρησιμοποιείτε το LibreOffice ως το προσκήνιο μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων, η δημιουργία και η διαγραφή των σχέσεων δεν τοποθετείται σε μια ενδιάμεση μνήμη από το LibreOffice, αλλά προωθείται άμεσα στη βάση δεδομένων.


Διπλοπατώντας μια γραμμή σύνδεσης, μπορείτε να εκχωρήσετε κάποιες ιδιότητες στη σχέση. Ανοίγει ο διάλογος Σχέσεις.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!