Σχεδίαση ευρετηρίου

Ο διάλογος Σχεδίαση ευρετηρίου σας επιτρέπει να καθορίσετε και να επεξεργαστείτε τα ευρετήρια του τρέχοντος πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, πατήστε στο εικονίδιο Πίνακες. Επιλέξτε Εισαγωγή - Σχεδίαση πίνακα ή Επεξεργασία - Επεξεργασία.


Σχεδίαση πίνακα

Κατάλογος ευρετηρίων

Εμφανίζει τον κατάλογο των διαθέσιμων ευρετηρίων. Επιλέξτε ένα ευρετήριο από τον κατάλογο για επεξεργασία. Οι λεπτομέρειες του επιλεγμένου ευρετηρίου εμφανίζονται στον διάλογο.

Νέο ευρετήριο

Δημιουργεί νέο ευρετήριο.

Διαγραφή τρέχοντος ευρετηρίου

Διαγράφει το τρέχον ευρετήριο.

Μετονομασία τρέχοντος ευρετηρίου

Μετονομάζει το τρέχον ευρετήριο.

Αποθήκευση τρέχοντος ευρετηρίου

Αποθηκεύει το τρέχον ευρετήριο στην προέλευση δεδομένων.

Επαναφορά τρέχοντος ευρετηρίου

Επαναφέρει το τρέχον ευρετήριο στη ρύθμιση που είχε όταν άρχισε ο διάλογος.

Λεπτομέρειες ευρετηρίου

Μόλις αλλάξετε μια λεπτομέρεια του τρέχοντος ευρετηρίου και έπειτα επιλέξετε ένα άλλο ευρετήριο, η αλλαγή περνά αμέσως στην προέλευση δεδομένων. Μπορείτε μόνο να βγείτε από τον διάλογο, ή να επιλέξετε ένα άλλο ευρετήριο, εάν η αλλαγή έχει αναγνωριστεί από την προέλευση δεδομένων. Όμως, μπορείτε να αναιρέσετε την αλλαγή πατώντας το εικονίδιο Επαναφορά τρέχοντος ευρετηρίου.

Μοναδική

Καθορίζει εάν το τρέχον ευρετήριο επιτρέπει μόνο μοναδικές τιμές. Σημειώνοντας την επιλογή Μοναδική αποτρέπει την εισαγωγή διπλών δεδομένων στο πεδίο και διασφαλίζει ακεραιότητα των δεδομένων.

Πεδία

Η περιοχή Πεδία εμφανίζει έναν κατάλογο πεδίων του τρέχοντος πίνακα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε πολλαπλά πεδία. Για να αφαιρέσετε πεδίο από την επιλογή, επιλέξτε την κενή καταχώριση από την αρχή του καταλόγου.

Πεδίο ευρετηρίου

Εμφανίζεται ένας κατάλογος πεδίου του τρέχοντος πίνακα. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα πεδία.

Σειρά ταξινόμησης

Καθορίζει τη σειρά ταξινόμησης των ευρετηρίων.

Κλείσιμο

Κλείνει τον διάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!