Σχεδίαση πίνακα

Στο παράθυρο Σχεδίαση πίνακα καθορίζετε νέους πίνακες ή επεξεργασία της δομής υφιστάμενου πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, πατήστε στο εικονίδιο Πίνακες. Επιλέξτε Εισαγωγή - Σχεδίαση πίνακα ή Επεξεργασία - Επεξεργασία.


Σύνοψη βάσης δεδομένων

Σχεδίαση πίνακα

Το παράθυρο έχει τη δική του γραμμή μενού. Περιέχει επίσης την παρακάτω νέα εντολή: Σχεδίαση ευρετηρίου

Περιοχή καθορισμού πίνακα

Σε αυτήν την περιοχή καθορίζετε τη δομή του πίνακα.

Όνομα πεδίου

Καθορίζει το πεδίο δεδομένων. Η μηχανή βάσης δεδομένων μπορεί να επιβάλει περιορισμούς στο μήκος του ονόματος του πίνακα και τη χρήση ειδικών χαρακτήρων και διαστημάτων στο όνομα του πίνακα.

Τύπος πεδίου

Καθορίζει τον τύπο πεδίου. Οι διαθέσιμοι τύποι πεδίου περιορίζονται από τη χρησιμοποιούμενη μηχανή βάσης δεδομένων.

Περιγραφή

Καθορίζει προαιρετική περιγραφή για κάθε πεδίο.

Οι κεφαλίδες γραμμής περιέχουν τις παρακάτω εντολές μενού περιβάλλοντος:

Αποκοπή

Αποκόπτει την επιλεγμένη γραμμή στο πρόχειρο.

Αντιγραφή

Αντιγράφει την επιλεγμένη γραμμή στο πρόχειρο.

Επικόλληση

Επικολλά το περιεχόμενο του προχείρου.

Διαγραφή

Διαγράφει την επιλεγμένη γραμμή.

Εισαγωγή γραμμών

Εισάγει μια κενή γραμμή πάνω από την τρέχουσα γραμμή, εάν ο πίνακας δεν έχει αποθηκευτεί. Εισάγει μια κενή γραμμή στο τέλος του πίνακα εάν ο πίνακας έχει ήδη αποθηκευτεί.

Πρωτεύον κλειδί

Εάν αυτή η εντολή έχει σημάδι ελέγχου, το πεδίο δεδομένων καθορίζεται ως πρωτεύον κλειδί. Πατώντας την εντολή ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τον ορισμό πρωτεύοντος κλειδιού του πεδίου. Η εντολή είναι ορατή μόνο εάν η προέλευση δεδομένων υποστηρίζει πρωτεύοντα κλειδιά.

Ιδιότητες πεδίου

Καθορίζει τις ιδιότητες πεδίου του τρέχοντος επιλεγμένου πεδίου.

Μήκος

Καθορίζει τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό χαρακτήρων για καταχωρίσεις δεδομένων του αντίστοιχου πεδίου δεδομένων συμπεριλαμβανομένων διαστημάτων, ή ειδικών χαρακτήρων.

Δεκαδικά ψηφία

Καθορίζει τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων αριθμητικού ή δεκαδικού πεδίου.

Προεπιλεγμένη τιμή

Καθορίζει την τιμή που είναι η προεπιλεγμένη στις εγγραφές νέων δεδομένων.

Παράδειγμα μορφής

Εμφανίζει ένα δείγμα κωδικού μορφής του πεδίου εφαρμόζοντας το στην προεπιλεγμένη τιμή. Επιλέξτε τον κωδικό μορφής με το πλήκτρο Πεδίο μορφής.

Μορφοποίηση πεδίου

Αυτό το πλήκτρο ανοίγει τον διάλογο Μορφοποίηση πεδίου.

Περιοχή βοήθειας

Εμφανίζει συμβολοσειρά ή υπόδειξη βοήθειας που ορίζεται από τον σχεδιαστή της βάσης δεδομένων για το δεδομένο πεδίο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!