Εισαγωγή / αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Σας επιτρέπει να εισάγετε και να επιβεβαιώσετε έναν νέο ή αλλαγμένο κωδικό πρόσβασης. Εάν έχετε καθορίσει έναν νέο χρήστη, εισάγετε το όνομα χρήστη σε αυτόν τον διάλογο.

Χρήστης

Καθορίζει το όνομα του νέου χρήστη. Αυτό το πεδίο είναι ορατό μόνο εάν έχετε ορίσει έναν νέο χρήστη.

Παλιός κωδικός πρόσβασης

Εισάγετε τον παλιό κωδικό πρόσβασης εδώ. Αυτό το πεδίο είναι ορατό όταν έχετε ανοίξει τον διάλογο μέσω Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.

Κωδικός πρόσβασης

Εισάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης.

Επιβεβαίωση (κωδικού πρόσβασης)

Εισάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης ξανά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!