Μενού περιβάλλοντος πινάκων

Το μενού περιβάλλοντος του περιέκτη πίνακα προσφέρει διάφορες λειτουργίες που εφαρμόζονται σε όλους τους πίνακες της βάσης δεδομένων. Για να επεξεργαστείτε έναν συγκεκριμένο πίνακα της βάσης δεδομένων, επιλέξτε τον αντίστοιχο πίνακα και ανοίξτε το μενού περιβάλλοντός του.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, πατήστε στο εικονίδιο Πίνακες.


note

Ανάλογα με το περιβάλλον, μπορεί να μην είναι καταχωρισμένες όλες οι λειτουργίες της τρέχουσας βάσης δεδομένων στα μενού περιβάλλοντος. Παραδείγματος χάρη, η εντολή Σχέσεις καθορισμού των σχέσεων μεταξύ διάφορων πινάκων είναι διαθέσιμη μόνο με σχεσιακές βάσεις δεδομένων.


Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο σύστημα βάσης δεδομένων, θα βρείτε τις παρακάτω καταχωρίσεις στα μενού περιβάλλοντος:

Άνοιγμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Άνοιγμα για να ανοίξετε το επιλεγμένο αντικείμενο σε μία νέα εργασία.

Εάν ένας πίνακας είναι ανοικτός, υπάρχουν αρκετές λειτουργίες διαθέσιμες για επεξεργασία των δεδομένων.

Σχέσεις

Αυτή η εντολή ανοίγει το παράθυρο Σχεδίαση σχέσης, που σας επιτρέπει να καθορίσετε τις σχέσεις μεταξύ διαφόρων πινάκων βάσης δεδομένων.

Δημιουργία σύνδεσμου

Αυτή η εντολή μπορεί να ενεργοποιηθεί αν ένα αντικείμενο είναι επιλεγμένο. Ένας σύνδεσμος με το όνομα "Σύνδεσμος στο xxx"(xxx αντιπροσωπεύει το όνομα του αντικειμένου) θα δημιουργηθεί μέσα στον ίδιο τον κατάλογο στον οποίο βρίσκεται το επιλεγμένο αντικείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!