Πίνακες

Η κατάσταση επεξεργασίας δεδομένων πίνακα σας επιτρέπει να δείτε τα δεδομένα σας ως γραμμές εγγραφών, με προαιρετικό φιλτράρισμα και ταξινόμηση αυτών των δεδομένων. Σε αυτήν την κατάσταση, μπορείτε επίσης να εισάγετε νέες εγγραφές, νέες αλλαγές και να διαγράψετε υφιστάμενες εγγραφές.

Στη βοήθεια του LibreOffice, θα βρείτε παραπέρα πληροφορίες στα παρακάτω θέματα:

Δημιουργία νέου ή επεξεργασία σχεδίασης πίνακα

Προέλευση Δεδομένων

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση και την επεξεργασία πινάκων βάσεων δεδομένων.

Αναζήτηση εγγραφής

Σε φόρμες ή σε πίνακες βάσεων δεδομένων, μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένες τιμές μέσα από πεδία δεδομένων, πεδία λίστας, και πλαίσια ελέγχου.

Ταξινόμηση και φιλτράρισμα δεδομένων

Σχέσεις, πρωτογενή και εξωτερικά κλειδιά

Μενού περιβάλλοντος πινάκων

Το μενού περιβάλλοντος του περιέκτη πίνακα προσφέρει διάφορες λειτουργίες που εφαρμόζονται σε όλους τους πίνακες της βάσης δεδομένων. Για να επεξεργαστείτε έναν συγκεκριμένο πίνακα της βάσης δεδομένων, επιλέξτε τον αντίστοιχο πίνακα και ανοίξτε το μενού περιβάλλοντός του.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!