Σχεδίαση φόρμας

Οποιοδήποτε έγγραφο του LibreOffice μπορεί να επεκταθεί σε φόρμα. Απλώς, προσθέστε ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου φόρμας.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων στοιχείων ελέγχου φόρμας. Η γραμμή εργαλείων στοιχείων ελέγχου φόρμας περιέχει τις απαιτούμενες συναρτήσεις επεξεργασίας φόρμας. Περισσότερες συναρτήσεις μπορούν να βρεθούν στη γραμμή Σχεδίαση φόρμας και στη γραμμή Περισότερα στοιχεία ελέγχου.

Στην κατάσταση σχεδίασης φόρμας μπορείτε να συμπεριλάβετε στοιχεία ελέγχου, να εφαρμόσετε ιδιότητες σε αυτά, να καθορίσετε Ιδιότητες φόρμας και να καθορίσετε υποφόρμες.

Το εικονίδιο Πλοηγητής φόρμας Εικονίδιο στη γραμμή σχεδίασης φόρμας ανοίγει τον Πλοηγητή φόρμας.

Το εικονίδιο Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδίασης ΕικονίδιοΕικονίδιο σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο φόρμας έτσι ώστε να ανοίγει πάντα σε κατάσταση σχεδίασης φόρμας.

Εάν υπάρχει σφάλμα κατά την εκχώρηση ιδιοτήτων στα περιεχόμενα αντικείμενα της φόρμας, (π.χ., κατά την εκχώρηση μη υφιστάμενου πίνακα βάσης δεδομένων σε αντικείμενο), εμφανίζεται ένα αντίστοιχο μήνυμα σφάλματος. Αυτό το μήνυμα σφάλματος μπορεί να περιέχει ένα πλήκτρο Περισσότερα. Εάν πατήσετε στο Περισσότερα, εμφανίζεται ένας διάλογος με περισσότερες πληροφορίες για το τρον πρόβλημα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!