Φόρμες

οι φόρμες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εισαγωγή ή επεξεργασία υφιστάμενων περιεχομένων βάσης δεδομένων εύκολα.

Οδηγός φόρμας

Στοιχεία ελέγχου φόρμας

Η γραμμή εργαλείων στοιχείων ελέγχου φόρμας παρέχει τα απαιτούμενα εργαλεία για τη δημιουργία φόρμας, σε έγγραφο κειμένου, πίνακα, σχεδίου, ή παρουσίασης.

Φόρμα σε κατάσταση σχεδίασης

Σε κατάσταση σχεδίασης, η φόρμα σχεδιάζεται και καθορίζονται οι ιδιότητες της φόρμας και των περιεχόμενων στοιχείων ελέγχου σε αυτή.

Αναζήτηση εγγραφής

Αναζητεί πίνακες βάσεων δεδομένων και φόρμες. Σε φόρμες ή σε πίνακες βάσεων δεδομένων, μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένες τιμές μέσα από πεδία δεδομένων, πεδία λίστας, και πλαίσια ελέγχου.

Ταξινόμηση και φιλτράρισμα δεδομένων

Θα βρείτε τις συναρτήσεις ταξινόμησης και φίλτρου στη γραμμή εργαλείων όταν ανοίξετε μια φόρμα σε κατάσταση χρήστη.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!