Στοιχείο που λείπει

Εάν ανοιχθεί ένα ερώτημα στο οποίο δεν υπάρχουν πια πίνακες ή πεδία, εμφανίζεται ο διάλογος Στοιχείο που λείπει. Αυτός ο διάλογος ονομάζει τον πίνακα που λείπει ή το πεδίο που δεν μπορεί να ερμηνευτεί και σας επιτρέπει να αποφασίσετε πώς να συνεχίσετε με τη διαδικασία.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, πατήστε στο εικονίδιο Ερωτήματα, μετά επιλέξτε Επεξεργασία - Επεξεργασία.
Εάν τα σχετικά πεδία δεν υπάρχουν πια, βλέπετε αυτόν τον διάλογο.


Πώς να συνεχίσετε;

Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες επιλογές απάντησης αυτής της ερώτησης:

Θέλετε πραγματικά να ανοίξετε το ερώτημα στη γραφική προβολή;

Σας επιτρέπει να ανοίξετε το ερώτημα στην Προβολή σχεδίασης παρά τα ελλείποντα στοιχεία. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει επίσης να καθορίσετε εάν άλλα σφάλματα χρειάζεται να αγνοηθούν.

Το ερώτημα ανοίγεται σε προβολή σχεδίασης (η γραφική διεπαφή). Οι πίνακες που λείπουν εμφανίζονται κενοί και τα άκυρα πεδία εμφανίζονται με τα (άκυρα) ονόματα στον κατάλογο πεδίων. Αυτό σας επιτρέπει να δουλέψετε με αυτά τα πεδία ακριβώς που προκάλεσαν το σφάλμα.

Ανοίξτε το ερώτημα στην προβολή SQL

Σας επιτρέπει να ανοίξετε τη σχεδίαση ερωτήματος στην Κατάσταση SQL και να ερμηνεύσετε το ερώτημα ως εγγενές SQL. Μπορείτε να εγκαταλείψετε την εγγενή κατάσταση SQL μόνο όταν η πρόταση του LibreOffice έχει πλήρως ερμηνευτεί (εφικτό μόνο εάν οι χρησιμοποιούμενοι πίνακες ή πεδία στο ερώτημα υπάρχουν πραγματικά).

Μην ανοίγετε το ερώτημα

Σας επιτρέπει να ακυρώσετε τη διαδικασία και να ορίσετε ότι το ερώτημα δεν πρέπει να ανοιχτεί. Αυτή η επιλογή αντιστοιχεί στη συνάρτηση του πλήκτρου διαλόγου Ακύρωση.

Αγνοεί επίσης παρόμοια σφάλματα

Εάν επιλέξετε την πρώτη επιλογή, αλλά θέλετε ακόμα να ανοίξετε το ερώτημα στην προβολή γραφικών παρά τα στοιχεία που λείπουν, μπορείτε να ορίσετε εάν θα παραβλέπονται άλλα σφάλματα. Συνεπώς, στην τρέχουσα διαδικασία ανοίγματος, δεν θα εμφανίζεται κανένα μήνυμα σφάλματος εάν το ερώτημα δεν μπορεί να ερμηνευτεί σωστά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!