Ερωτήματα

"Ερώτημα" είναι μια ειδική προβολή πίνακα. Ένα ερώτημα μπορεί να εμφανίσει επιλεγμένες καταχωρίσεις ή επιλεγμένα πεδία σε καταχωρίσεις· μπορεί επίσης να ταξινομήσει αυτές τις εγγραφές. Ένα ερώτημα μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν πίνακα ή σε πολλούς πίνακες, εάν είναι συνδεμένοι με κοινά πεδία δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, πατήστε στο εικονίδιο Ερωτήματα.


Χρησιμοποιήστε τα ερωτήματα για να βρείτε εγγραφές από πίνακες δεδομένων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Όλα τα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν για μια βάση δεδομένων παραθέτονται στην καταχώριση Ερωτήματα. Επειδή αυτή η καταχώριση περιέχει τα ερωτήματα βάσης δεδομένων, αποκαλείται επίσης "περιέκτης ερωτήματος".

Εκτύπωση ερωτημάτων

Για να εκτυπώσετε ερώτημα ή πίνακα:

  1. Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου (ή έγγραφο υπολογιστικού φύλλου εάν προτιμάτε τις ειδικές συναρτήσεις εκτύπωσης αυτού του τύπου εγγράφου).

  2. Ανοίξτε το αρχείο βάσης δεδομένων και πατήστε το εικονίδιο πίνακα, εάν θέλετε να εκτυπώσετε πίνακα, ή πατήστε το εικονίδιο ερωτήματος εάν θέλετε να εκτυπώσετε ερώτημα.

  3. Σύρτε το όνομα πίνακα ή ερωτήματος στο ανοικτό έγγραφο κειμένου ή υπολογιστικού φύλλου. Ανοίγει ο διάλογος Εισαγωγή στηλών βάσης δεδομένων.

  4. Αποφασίστε ποιες στήλες ή πεδία δεδομένων θέλετε να συμπεριλάβετε. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο Αυτόματη μορφοποίηση και να επιλέξετε έναν αντίστοιχο τύπο μορφοποίησης. Κλείστε τον διάλογο.

    Το ερώτημα ή ο πίνακας θα εισαχθούν στο έγγραφο.

  5. Εκτυπώστε το έγγραφο επιλέγοντας Αρχείο - Εκτύπωση.

tip

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την προβολή προέλευσης δεδομένων (Ctrl+Shift+F4), να επιλέξετε ολόκληρο τον πίνακα της βάσης δεδομένων στην προβολή προέλευσης δεδομένων (πατήστε στην πάνω αριστερή γωνία του πίνακα) και έπειτα σύρτε την επιλογή σε έγγραφο κειμένου ή υπολογιστικού φύλλου.


Ταξινόμηση και δεδομένα φιλτραρίσματος

Σας επιτρέπει να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε τα δεδομένα σε πίνακα ερωτήματος.

Σχεδίαση ερωτήματος

Με τη Σχεδίαση ερωτήματος, μπορείτε να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε ερώτημα ή προβολή.

Γραμμή σχεδίασης ερωτημάτων

Όταν δημιουργείτε ή τροποποιείτε ένα ερώτημα SQL, χρησιμοποιήστε τα εικονίδια στην γραμμή Σχεδίασης Ερωτημάτων για να ελέγξετε την προβολή των δεδομένων.

Ερώτημα μέσω πολλών πινάκων

Το αποτέλεσμα του ερωτήματος μπορεί να περιέχει δεδομένα από αρκετούς πίνακες, εάν αυτοί συνδέονται μεταξύ τους με κατάλληλα πεδία δεδομένων.

Διαμόρφωση κριτηρίων ερωτήματος

Μπορείτε να βρείτε ποιοι τελεστές και ποιες εντολές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαμορφώσετε τις συνθήκες φίλτρου ερωτήματος.

Εκτέλεση συναρτήσεων

Μπορείτε να εκτελέσετε υπολογισμούς με τα δεδομένα πίνακα και να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα ως αποτέλεσμα ερωτήματος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!