Χαρακτηριστικά LibreOffice Chart

Τα διαγράμματα επιτρέπουν την παρουσίαση δεδομένων ώστε να γίνεται ευκολότερη η κατανόησή τους.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα με πηγαία δεδομένα από ένα υπολογιστικό φύλλο του Calc ή ένα πίνακα του Writer. Όταν το διάγραμμα ενσωματωθεί στο ίδιο έγγραφο με τα δεδομένα, παραμένει συνδεδεμένο με τα δεδομένα, ώστε το διάγραμμα να ενημερώνεται αυτόματα όταν μεταβάλετε τα πηγαία δεδομένα.

Τύποι διαγραμμάτων

Επιλέξτε από μια ποικιλία 3Δ και 2Δ διαγραμμάτων, όπως ραβδογράμματα, διαγράμματα γραμμών και διαγράμματα μετοχών. Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο διαγράμματος με μερικά πατήματα του ποντικιού.

Μεμονωμένη μορφοποίηση

Μπορείτε να προσαρμόσετε μεμονωμένα στοιχεία διαγραμμάτων, όπως άξονες, ετικέτες δεδομένων και υπομνήματα, κάνοντας δεξί κλικ επάνω τους στο διάγραμμα, ή από τα εικονίδια των γραμμών εργαλείων και τις εντολές στα μενού.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!