Γραμμή εργαλείων μορφοποίησης

Η Γραμμή εργαλείων μορφοποίησης εμφανίζεται όταν το διάγραμμα είναι σε κατάσταση επεξεργασίας. Κάντε διπλό κλικ σε ένα διάγραμμα για να μπείτε σε κατάσταση επεξεργασίας. Κάντε κλικ έξω από το διάγραμμα για να βγείτε από την κατάσταση επεξεργασίας.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε την μορφοποίηση ενός διαγράμματος μέσω των στοιχείων ελέγχου και των εικονιδίων της γραμμής μορφοποίησης.

Επιλογή στοιχείου διαγράμματος

Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να μορφοποιήσετε από το διάγραμμα. Το στοιχείο επιλέγεται στην προεπισκόπηση διαγράμματος. Κάντε κλικ στι Μορφοποίηση επιλογής για να ανοίξετε τον διάλογο ιδιοτήτων για το επιλεγμένο στοιχείο.

Μορφοποίηση επιλογής

Ανοίγει τον διάλογο ιδιοτήτων για το επιλεγμένο στοιχείο.

Τύπος διαγράμματος

Ανοίγει τον διάλογο τύπου διαγράμματος.

Πίνακας δεδομένων διαγράμματος

Ανοίγει τον διάλογο πίνακα δεδομένων από όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα διαγράμματος.

Οριζόντια πλέγματα

Το εικονίδιο οριζόντιων πλεγμάτων στη γραμμή μορφοποίησης εναλλάσσει την ορατότητα της εμφάνισης του πλέγματος για τον άξονα Υ.

Λεζάντα Ναι/Όχι

Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε ένα υπόμνημα, πατήστε στο υπόμνημα Ναι/Όχι στην γραμμή μορφοποίησης.

Κλιμάκωση κειμένου

Αλλάζει το μέγεθος του κειμένου στο διάγραμμα όταν αλλάζετε το μέγεθος του διαγράμματος.

Αυτόματη διάταξη

Μεταφέρει όλα τα στοιχεία του διαγράμματος στις προεπιλεγμένες τους θέσεις μέσα στο τρέχον διάγραμμα. Αυτή η λειτουργία δεν μεταβάλλει τον τύπο του διαγράμματος ή οποιεσδήποτε άλλες ιδιότητες εκτός από τη θέση των στοιχείων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!