Χρήση διαγραμμάτων στο LibreOffice

Εξωτερικό βίντεο

Αποδεχτείτε αυτό το βίντεο. Με την αποδοχή, θα έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο από το YouTube, μια υπηρεσία που παρέχεται από εξωτερικό τρίτο μέρος.

Πολιτική απορρήτου του YouTube

Το LibreOffice σας επιτρέπει να απεικονίσετε τα δεδομένα γραφικά σε ένα γράφημα, ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε οπτικά σειρές δεδομένων και να προβάλετε τάσεις στα δεδομένα. Μπορείτε να εισάγετε διαγράμματα σε υπολογιστικά φύλλα, έγγραφα κειμένου, σχέδια και παρουσιάσεις.

Δεδομένα διαγράμματος

Τα διαγράμματα μπορούν να βασιστούν στα ακόλουθα δεδομένα:

 1. Τιμές υπολογιστικών φύλλων από περιοχές κελιών του Calc

 2. Τιμές κελιών από έναν πίνακα του Writer

 3. Τιμές που εισάγετε στον παράθυρο διαλόγου του Πίνακα δεδομένων διαγράμματος (μπορείτε να δημιουργήσετε αυτά τα διαγράμματα στο Writer, στο Draw ή στο Impress και μπορείτε επίσης να τα αντιγράψετε και να τα επικολλήσετε στο Calc)

Για να εισάγετε ένα διάγραμμα

Εισαγωγή διαγραμμάτων

Επιλογή τύπου διαγράμματος

Για να επεξεργαστείτε ένα διάγραμμα

 1. Κάντε κλικ σε ένα διάγραμμα για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του αντικειμένου:

  Μέγεθος και θέση της τρέχουσας σελίδας.

  Στοίχιση, αναδίπλωση κειμένου, εξωτερικά περιγράμματα και άλλα.

 2. Κάντε διπλό κλικ σε ένα διάγραμμα για να εισέλθετε στη λειτουργία επεξεργασίας διαγράμματος:

  Τιμές δεδομένων διαγράμματος (για διαγράμματα με δικά τους δεδομένα)

  Τύπος διαγράμματος, άξονες, τίτλοι, τοίχοι, πλέγμα και άλλα.

 3. Κάντε διπλό κλικ σε ένα στοιχείο του διαγράμματος κατά τη λειτουργία επεξεργασίας διαγράμματος:

  Κάντε διπλό κλικ σε ένα άξονα για να επεξεργαστείτε την κλίμακα, το τύπο το χρώμα του και διαφορες άλλες ιδιότητες.

  Κάντε διπλό κλικ σε ένα σημείο δεδομένων, ή σε μια σειρά δεδομένων στη λεζάντα για να επεξεργαστείτε τις γραφικές τιμές της σειράς δεδομένων.

  Με επιλεγμένη τη σειρά δεδομένων κάντε διπλό κλικ σε ένα μεμονωμένο σημείο δεδομένων για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του (για παράδειγμα μια ράβδο σε διάγραμμα με ράβδους).

  Κάντε διπλό κλικ στη λεζάντα για να επεξεργαστείτε τη λεζάντα. Κάντε κλικ και μετά διπλό κλικ σε ένα σύμβολο ή επιλεγμένη λεζάντα για να επεξεργαστείτε τις σχετικές σειρές δεδομένων.

  Κάντε διπλό κλικ σε ένα οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του διαγράμματος, ή κάντε κλικ στο στοιχείο και ανοίξτε το μενού Μορφή για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του.

 4. Κάντε κλικ έξω από το διάγραμμα για να εξέλθετε από την τρέχουσα λειτουργία επεξεργασίας.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να τυπώσετε ένα διάγραμμα σε υψηλή ποιότητα, μπορείτε να εξάγετε το διάγραμμα σε αρχείο μορφής PDF και να τυπώσετε αυτό το αρχείο.


Στη κατάσταση επεξεργασίας διαγράμματος, βλέπετε την Γραμμή εργαλείων Μορφοποίησης για διαγράμματα που βρίσκεται στο πάνω περίγραμμα του εγγράφου. Η γραμμή σχεδίασης προβάλλει μια υποομάδα των εικονιδίων της γραμμής εργαλείων Σχεδίασης του Draw και του Impress.

Μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε ένα στοιχείο του διαγράμματος για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Το μενού περιβάλλοντος προσφέρει πολλές εντολές για την μορφοποίηση του επιλεγμένου στοιχείου.

Επεξεργασία τίτλων διαγραμμάτων

Επεξεργασία αξόνων διαγράμματος

Επεξεργασία υπομνημάτων διαγράμματος

Προσθήκη υφής σε ράβδους διαγράμματος

Προβολή 3Δ

Βοήθεια σχετικά με τη βοήθεια

ΟΙ αναφορές βοήθειας των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του προγράμματος σε ένα σύστημα που ορίζεται στις προεπιλογές. Περιγραφές χρωμάτων, ενέργειες ποντικιού, ή άλλα διαμορφώσιμα στοιχεία μπορεί να είναι διαφορετικά για το πρόγραμμά σας και το σύστημα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!