Τρέχων τύπος διαγράμματος

Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος τύπου διαγράμματος

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!