Αυτόματη διάταξη

Μεταφέρει όλα τα στοιχεία του διαγράμματος στις προεπιλεγμένες τους θέσεις μέσα στο τρέχον διάγραμμα. Αυτή η λειτουργία δε μεταβάλλει τον τύπο του διαγράμματος ή οποιεσδήποτε άλλες ιδιότητες εκτός από τη θέση των στοιχείων.

Icon

Αυτόματη διάταξη

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!