Κλίμακα κειμένου

Μεταβάλλει την κλίμακα του κειμένου στο διάγραμμα όταν τροποποιείτε το μέγεθος του διαγράμματος.

Icon

Κλίμακα κειμένου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!