Δεδομένα σε γραμμές

Τροποποιεί την τακτοποίηση των δεδομένων του διαγράμματος.

Εικονίδιο δεδομένα σε σειρές

Δεδομένα σε γραμμές

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!