Οδηγός διαγραμμάτων - Σειρές δεδομένων

Σε αυτή τη σελίδα του Οδηγός διαγραμμάτων μπορείτε να μεταβάλετε την περιοχή προέλευσης όλων των σειρών δεδομένων ξεχωριστά, συμπεριλαμβανομένων των ετικετών τους. Μπορείτε επίσης να μεταβάλετε την περιοχή των κατηγοριών. Μπορείτε πρώτα να επιλέξετε την περιοχή δεδομένων στη σελίδα Περιοχή δεδομένων, και έπειτα να αφαιρέσετε άχρηστες σειρές δεδομένων ή να προσθέσετε σειρές δεδομένων από άλλα κελιά εδώ.

Εικονίδιο συμβουλής

Εάν φαίνεται να υπάρχουν υπερβολικά πολλές επιλογές σε αυτήν τη σελίδα, απλώς ορίστε την περιοχή δεδομένων στη σελίδα οδηγός διαγραμμάτων - Περιοχή δεδομένων και αγνοήστε αυτήν τη σελίδα.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γράφημα...

Icon

Εισαγωγή γραφήματος

Διπλοπατήστε σε ένα διάγραμμα, ύστερα επιλέξτε Μορφή - Περιοχές δεδομένων


Αυτό το παράθυρο διαλόγου είναι διαθέσιμο μόνο για διαγράμματα βασισμένα σε πίνακα του Calc ή του Writer.

Πατήστε Shift+F1 και δείξτε σε ένα στοιχείο ελέγχου για να μάθετε περισσότερα για αυτό το στοιχείο ελέγχου.

Οργάνωση σειρών δεδομένων

Στο πεδίο λίστας Σειρές δεδομένων μπορείτε να δείτε μια λίστα όλων των σειρών δεδομένων στο τρέχον διάγραμμα.

Επεξεργασία σειρών δεδομένων

  1. Κάντε κλικ σε μια καταχώρηση από τη λίστα για να δείτε και να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες αυτής της καταχώρησης.

    Στο πεδίο λίστας Περιοχές δεδομένων μπορείτε να δείτε τα ονόματα ρόλων και τις περιοχές κελιών των στοιχείων των σειρών δεδομένων.

  2. Κάντε κλικ σε μια καταχώριση, έπειτα επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα στο πεδίο κειμένου από κάτω.

    Η ετικέτα δίπλα στο πεδίο κειμένου δηλώνει τον τρέχοντα επιλεγμένο ρόλο.

  3. Εισάγετε την περιοχή ή κάντε κλικ στην Επιλογή σειράς δεδομένων για να ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου και να επιλέξετε την περιοχή με το ποντίκι.

    Εάν επιθυμείτε μια περιοχή δεδομένων με πολλαπλές περιοχές κελιών που δεν θα είναι δίπλα δίπλα, εισάγετε την πρώτη περιοχή και ύστερα χειροκίνητα προσθέστε ένα ελληνικό ερωτηματικό στο τέλος του πεδίου κειμένου, έπειτα εισάγετε τις άλλες περιοχές. Χρησιμοποιήστε το ελληνικό ερωτηματικό ως διαχωριστικό μεταξύ των περιοχών.

Η περιοχή για ένα ρόλο δεδομένων, όπως οι τιμές Y, δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ένα κελί ετικέτας.

Επεξεργασία κατηγοριών ή ετικετών δεδομένων

Ανάλογα με τον τύπο διαγράμματος, τα κείμενα απεικονίζονται στον άξονα Χ ή ως ετικέτες δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!