Οδηγός διαγραμμάτων - Περιοχή δεδομένων

Σε αυτή τη σελίδα του Οδηγού διαγραμμάτων μπορείτε να επιλέξετε μια ξεχωριστή προέλευση περιοχής δεδομένων. Αυτή η περιοχή αποτελείται από περισσότερες από μία ορθογώνιες περιοχές κελιών.

Εικονίδιο συμβουλής

Χρησιμοποιήστε τη σελίδα οδηγού διαγραμμάτων - Σειρές δεδομένων εάν χρειάζεστε περισσότερο έλεγχο επάνω στις περιοχές δεδομένων.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γράφημα...

Icon

Εισαγωγή γραφήματος

Διπλοπατήστε σε ένα διάγραμμα, ύστερα επιλέξτε Μορφή - Περιοχές δεδομένων


Αυτό το παράθυρο διαλόγου είναι διαθέσιμο μόνο για διαγράμματα βασισμένα σε πίνακα του Calc ή του Writer.

Πατήστε Shift+F1 και δείξτε σε ένα στοιχείο ελέγχου για να μάθετε περισσότερα για αυτό το στοιχείο ελέγχου.

Για να προσδιορίσετε μια περιοχή δεδομένων

 1. Επιλέξτε την περιοχή δεδομένων. Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

  Εισάγετε την περιοχή δεδομένων στο πεδίο κειμένου.

  Στο Calc, ένα παράδειγμα περιοχής δεδομένων θα ήταν το "$Sheet1.$B$3:$B$14". Σημειώστε ότι η περιοχή δεδομένων μπορεί να αποτελείται από περισσότερες από μία περιοχές σε ένα υπολογιστικό φύλλο, π.χ. η "$Sheet1.A1:A5;$Sheet1.D1:D5" είναι επίσης μια έγκυρη περιοχή δεδομένων. Στο Writer, ένα παράδειγμα περιοχής δεδομένων θα ήταν το "Table1.A1:E4".

  Στο Calc, κάντε κλικ στην Επιλογή περιοχής δεδομένων για να ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου, έπειτα σύρετε για να επιλέξετε την περιοχή δεδομένων.

  Εάν επιθυμείτε μια περιοχή δεδομένων με πολλαπλές περιοχές κελιών που δεν θα είναι δίπλα δίπλα, εισάγετε την πρώτη περιοχή και ύστερα χειροκίνητα προσθέστε ένα ελληνικό ερωτηματικό στο τέλος του πεδίου κειμένου, έπειτα εισάγετε τις άλλες περιοχές. Χρησιμοποιήστε το ελληνικό ερωτηματικό ως διαχωριστικό μεταξύ των περιοχών.

 2. Κάντε κλικ σε μια από τις επιλογές για σειρές δεδομένων σε γραμμές ή σε στήλες.

 3. Ελέγξτε αν η περιοχή δεδομένων έχει ετικέτες στην πρώτη γραμμή ή στην πρώτη στήλη ή και στις δυο.

Στην προεπισκόπηση μπορείτε να δείτε πως θα αναπαριστάται το τελικό διάγραμμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!