Οδηγός διαγραμμάτων - Τύπος διαγράμματος

Στην πρώτη σελίδα του οδηγού διαγραμμάτων μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο διαγράμματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γράφημα...

Icon

Εισαγωγή γραφήματος


Πατήστε Shift+F1 και δείξτε σε ένα στοιχείο ελέγχου για να μάθετε περισσότερα για αυτό το στοιχείο ελέγχου.

Για να επιλέξετε έναν τύπο διαγράμματος

  1. Επιλέξτε ένα βασικό τύπο διαγράμματος: κάντε κλικ σε οποιαδήποτε από τις καταχωρήσεις με την ετικέτα Στήλη, Ράβδος, Πίτα και ούτω καθεξής.

    Τα περιεχόμενα στη δεξιά πλευρά θα μεταβληθούν για να προσφέρουν περισσότερες επιλογές ανάλογα με τον βασικό τύπο διαγράμματος.

  2. Προαιρετικά, κάντε κλικ σε οποιαδήποτε από τις επιλογές. Ενώ τροποποιείτε τις ρυθμίσεις στον οδηγό, παρακολουθήστε την προεπισκόπηση στο έγγραφο για να δείτε πως θα αναπαριστάται το διάγραμμα.

Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F1 και τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στοιχείο ελέγχου για να δείτε το εκτεταμένο κείμενο βοήθειας.

Κάντε κλικ στο Τέλος σε οποιαδήποτε σελίδα του οδηγού για να κλείσετε τον οδηγό και να δημιουργήσετε το διάγραμμα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Κάντε κλικ στο Επόμενο για να δείτε την επόμενη σελίδα του οδηγού, ή κάντε κλικ στις καταχωρήσεις στην αριστερή πλευρά του οδηγού για να μεταφερθείτε σε αυτήν τη σελίδα.

Κάντε κλικ στο Πίσω για να δείτε την προηγούμενη σελίδα του οδηγού.

Κάντε κλικ στην Ακύρωση για να κλείσετε τον οδηγό χωρίς να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!