Αυτόματος πιλότος διαγράμματος - Στοιχεία διαγράμματος

Σε αυτή τη σελίδα του Αυτόματου πιλότου διαγράμματος μπορείτε να επιλέξετε τα στοιχεία του διαγράμματος που θα απεικονίζονται.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γράφημα...

Icon

Εισαγωγή γραφήματος


Πατήστε Shift+F1 και δείξτε σε ένα στοιχείο ελέγχου για να μάθετε περισσότερα για αυτό το στοιχείο ελέγχου.

Για να εισάγετε στοιχεία διαγράμματος

Εισάγετε τίτλους ή κάντε κλικ στα στοιχεία που επιθυμείτε να απεικονίζονται στο τρέχον διάγραμμα.

Τίτλοι

Εάν εισάγετε κείμενο για έναν τίτλο, υπότιτλο ή οποιονδήποτε άξονα, θα αναπληρωθεί το απαραίτητο κενό για να απεικονιστεί το κείμενο δίπλα στο διάγραμμα. Εάν δεν εισάγετε κείμενο, δεν θα αναπληρωθεί κανένα κενό, αφήνοντας περισσότερο χώρο για την απεικόνιση του διαγράμματος.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση του τίτλου με ένα κελί. Πρέπει να εισάγετε το κείμενο απευθείας.

Όταν το διάγραμμα ολοκληρωθεί, μπορείτε να μεταβάλετε τη θέση και άλλες ιδιότητες από το μενού Μορφή.

Υπόμνημα

Το υπόμνημα απεικονίζει τις ετικέτες από την πρώτη γραμμή ή στήλη, ή από μια περιοχή που έχετε ορίσει στο παράθυρο διαλόγου Σειρά δεδομένων. Εάν το διάγραμμά σας δεν περιλαμβάνει ετικέτες, το υπόμνημα απεικονίζει κείμενο όπως "Γραμμή 1, Γραμμή 2, ..." ή "Στήλη Α, Στήλη Β, ..." ανάλογα με τον αριθμό γραμμής ή το γράμμα στήλης των δεδομένων διαγράμματος.

Δεν μπορείτε να εισάγετε το κείμενο απευθείας, δημιουργείται αυτόματα από την περιοχή κελιών Όνομα.

Επιλέξτε μια από τις επιλογές θέσης. Όταν το διάγραμμα ολοκληρωθεί, μπορείτε να προσδιορίσετε άλλες θέσεις χρησιμοποιώντας το μενού Μορφή.

Πλέγματα

Οι ορατές γραμμές πλέγματος μπορούν να βοηθήσουν στην εκτίμηση των τιμών δεδομένων στο διάγραμμα.

Η απόσταση των γραμμών πλέγματος αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις διαστήματος, στην καρτέλα Κλίμακα, των ιδιοτήτων του άξονα.

Οι γραμμές πλέγματος δεν είναι διαθέσιμες για διαγράμματα πίτας.

Πρόσθετα στοιχεία

Για πρόσθετα στοιχεία χρησιμοποιήστε το μενού Εισαγωγή του διαγράμματος σε λειτουργία επεξεργασίας. Εκεί μπορείτε να ορίσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Δευτερεύοντες άξονες

  2. Δευτερεύοντα πλέγματα

  3. Ετικέτες δεδομένων

  4. Στατιστικά, για παράδειγμα μέσες τιμές, ράβδοι σφαλμάτων y και γραμμές τάσης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!