Τύπος διαγράμματος Μετοχή

Στη πρώτη σελίδα του Οδηγού διαγράμματος μπορείτε να επιλέξετε τύπο διαγράμματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γράφημα...

Icon

Εισαγωγή γραφήματος


Μετοχή

Ένα διάγραμμα μετοχής απεικονίζει την τάση της αγοράς που δίνεται από την τιμή ανοίγματος, την κατώτατη τιμή, την ανώτατη τιμή και την τιμή κλεισίματος. Ο όγκος των συναλλαγών μπορεί επίσης να απεικονιστεί.

Για ένα διάγραμμα μετοχής η σειρά των σειρών δεδομένων είναι σημαντική. Τα δεδομένα πρέπει να είναι ταξινομημένα όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα του παραδείγματος.

Α

Β

C

D

Ε

F

1

Όγκος συναλλαγών

Τιμή ανοίγματος

Χαμηλή (κατώτατη τιμή)

Υψηλή (ανώτατη τιμή)

Τιμή κλεισίματος

2

Δευτέρα

2500

20

15

25

17

3

Τρίτη

3500

32

22

37

30

4

Τετάρτη

1000

15

15

17

17

5

Πέμπτη

2200

40

30

47

35

6

Παρασκευή

4600

27

20

32

31


Οι τιμές ανοίγματος, χαμηλή, υψηλή και κλεισίματος μιας γραμμής, κατασκευάζουν μαζί μια μονάδα δεδομένων στο διάγραμμα. Μια σειρά δεδομένων τιμής μετοχής αποτελείται από αρκετές γραμμές που περιλαμβάνουν πολλές τέτοιες μονάδες. Η στήλη που περιλαμβάνει τον όγκο συναλλαγών κατασκευάζει μια προαιρετική δεύτερη σειρά δεδομένων.

Ανάλογα με την επιλεγμένη παραλλαγή, δεν χρειάζεστε όλες τις στήλες.

Παραλλαγές του διαγράμματος Μετοχή

Επιλέξτε τον τύπο διαγράμματος Μετοχή στην πρώτη σελίδα του Αυτόματου οδηγού. Έπειτα επιλέξτε μία από τις τέσσερις παραλλαγές.

Τύπος 1

Βασισμένος στη χαμηλή και υψηλή στήλη, ο Τύπος 1 απεικονίζει την απόσταση μεταξύ της κατώτατης (χαμηλή) και ανώτερης (υψηλή) τιμής με μια κάθετη γραμμή.

Βασισμένος στη χαμηλή, υψηλή, στήλη και στη στήλη κλεισίματος, ο Τύπος 1 απεικονίζει μία πρόσθετη οριζόντια επισήμανση για την τιμή κλεισίματος.

Τύπος 2

Βασισμένος στη στήλη ανοίγματος, χαμηλή, υψηλή, και κλεισίματος, ο Τύπος 2 παράγει το παραδοσιακό διάγραμμα "κεριού" Ο Τύπος 2 σχεδιάζει την κατακόρυφη γραμμή μεταξύ της κατώτατης και της ανώτατης τιμής και προσθέτει ένα ορθογώνιο μπροστά, το οποίο απεικονίζει την απόσταση μεταξύ των τιμών ανοίγματος και κλεισίματος. Εάν κάνετε κλικ σε ένα ορθογώνιο, μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στη γραμμή κατάστασης. Το LibreOffice χρησιμοποιεί διαφορετικά χρώματα γεμίσματος για τις ανερχόμενες τιμές (η τιμή ανοίγματος είναι χαμηλότερη από την τιμή κλεισίματος) και για τις κατερχόμενες τιμές.

Τύπος 3

Βασισμένος στη στήλη όγκου, τη χαμηλή, την υψηλή και την κλεισίματος, ο Τύπος 3 σχεδιάζει ένα διάγραμμα όπως ο Τύπος 1, με πρόσθετες στήλες για τον όγκο των συναλλαγών.

Τύπος 4

Βασισμένος και στις πέντε στήλες δεδομένων όγκου, ανοίγματος, χαμηλή, υψηλή και κλεισίματος, ο Τύπος 4 συνδυάζει ένα διάγραμμα Τύπου 2 με ένα διάγραμμα στήλης για τον όγκο συναλλαγών.

Επειδή η μέτρηση του όγκου συναλλαγών μπορεί να είναι σε "μονάδες", ένας δευτερεύων άξονας y εισάγεται στα διαγράμματα Τύπου 3 και 4. Ο άξονας τιμών απεικονίζεται στο δεξί τμήμα και ο άξονας όγκου στο αριστερό τμήμα.

Ορισμός προέλευσης δεδομένων

Διαγράμματα βασισμένα στα δικά τους δεδομένα

Για να μεταβάλετε τη σειρά δεδομένων ενός διαγράμματος που έχει τα δικά του δεδομένα, επιλέξτε Πίνακας δεδομένων διαγράμματος από το μενού Προβολή ή από το μενού περιβάλλοντος του διαγράμματος σε λειτουργία επεξεργασίας.

Σε έναν ενσωματωμένο πίνακα δεδομένων διαγράμματος, οι σειρές δεδομένων είναι πάντα οργανωμένες σε στήλες.

Για ένα νέο διάγραμμα μετοχής χρησιμοποιήστε πρώτα ένα διάγραμμα στήλης. Προσθέστε τις στήλες που χρειάζεστε και εισάγετε τα δεδομένα σας στη σειρά όπως φαίνεται στο παράδειγμα, παραλείποντας στήλες που δεν απαιτούνται για την επιθυμητή παραλλαγή. Χρησιμοποιήστε το Μετακίνηση σειρών προς τα δεξιά για να αλλάξετε τη σειρά των στηλών. Κλείστε τον πίνακα δεδομένων διαγράμματος. Τώρα χρησιμοποιήστε τον διάλογο Τύπος διαγράμματος για να αλλάξετε την παραλλαγή του διαγράμματος μετοχής.

Εάν έχετε ήδη ένα διάγραμμα μετοχής και επιθυμείτε να αλλάξετε την παραλλαγή, πρώτα μεταβάλετε τον τύπο του διαγράμματος σε διάγραμμα στήλης, προσθέστε ή αφαιρέστε στήλες ώστε να προσαρμόζεται στην παραλλαγή, και έπειτα μεταβάλετε τον τύπο διαγράμματος ξανά σε διάγραμμα μετοχής.

Μη γράφετε το όνομα μιας σειράς δεδομένων σε μια γραμμή. Πληκτρολογήστε το όνομα στο πεδίο επάνω από το όνομα ρόλου.

Η σειρά ταξινόμησης των στηλών καθορίζει το πως τακτοποιούνται οι κατηγορίες στο διάγραμμα. Χρησιμοποιείστε τη Μετακίνηση γραμμής προς τα κάτω για να μεταβάλετε τη σειρά.

Διαγράμματα βασισμένα σε πίνακες του Calc ή του Writer

Μπορείτε να επιλέξετε ή να αλλάξετε μια περιοχή δεδομένων στη δεύτερη σελίδα του Οδηγού διαγράμματος ή στον διάλογο Περιοχή δεδομένων. Για λεπτομερή ρύθμιση χρησιμοποιήστε τον διάλογο Σειρά δεδομένων.

Για να προσδιορίσετε μια περιοχή δεδομένων εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

  1. Εισάγετε την περιοχή δεδομένων στο πεδίο κειμένου.

    Στο Calc, ένα παράδειγμα περιοχής δεδομένων θα ήταν το "$Sheet1.$B$3:$B$14". Σημειώστε ότι η περιοχή δεδομένων μπορεί να αποτελείται από περισσότερες από μία περιοχές σε ένα υπολογιστικό φύλλο, π.χ. η "$Sheet1.A1:A5;$Sheet1.D1:D5" είναι επίσης μια έγκυρη περιοχή δεδομένων. Στο Writer, ένα παράδειγμα περιοχής δεδομένων θα ήταν το "Table1.A1:E4".

    Όσο η σύνταξη δεν είναι σωστή, το LibreOffice απεικονίζει το κείμενο με κόκκινη υπογράμμιση.

  1. Στο Calc, πατήστε στην Επιλογή περιοχής δεδομένων ώστε να ελαχιστοποιήσετε τον διάλογο, έπειτα σύρετε για να επιλέξετε την περιοχή δεδομένων. Όταν αφήσετε το ποντίκι, εισάγονται τα δεδομένα. Ξαναπατήστε στην Επιλογή περιοχής δεδομένων ώστε να προσθέσετε μια περιοχή δεδομένων. Στο πεδίο εισαγωγής του ελαχιστοποιημένου διαλόγου, πατήστε ύστερα από την καταχώριση και πληκτρολογήστε ένα ;. Ύστερα σύρετε για να επιλέξετε την επόμενη περιοχή.

Κάντε κλικ σε μια από τις επιλογές για σειρές δεδομένων σε γραμμές ή σε στήλες.

Τα δεδομένα σας του διαγράμματος μετοχής είναι "σε στήλες", εάν η πληροφορία σε μια γραμμή ανήκει στο ίδιο "κερί".

Λεπτομερής ρύθμιση των περιοχών δεδομένων των διαγραμμάτων πίνακα μετοχής

Μπορείτε να οργανώσετε σειρές δεδομένων και να επεξεργαστείτε την προέλευση για τμήματα μιας μεμονωμένης σειράς δεδομένων στην τρίτη σελίδα του Οδηγού διαγράμματος ή στη σελίδα Σειρές δεδομένων στον διάλογο Περιοχή δεδομένων.

Οργάνωση σειρών δεδομένων

Στην περιοχή των σειρών δεδομένων στην αριστερή πλευρά του παραθύρου διαλόγου, μπορείτε να οργανώσετε τις σειρές δεδομένων του ενεργού διαγράμματος. Ένα διάγραμμα μετοχής έχει τουλάχιστον μια σειρά δεδομένων που περιέχει τις τιμές. Μπορεί να έχει και μια δεύτερη σειρά δεδομένων για τον όγκο συναλλαγών.

Εάν έχετε παραπάνω από μια σειρά δεδομένων τιμών, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω και Κάτω για να τις ταξινομήσετε. Η σειρά καθορίζει την τακτοποίηση στο διάγραμμα. Κάντε το ίδιο με σειρές δεδομένων όγκου. Δεν μπορείτε να εναλλάξετε τις σειρές τιμών με τις σειρές όγκου.

Για να αφαιρέσετε μια σειρά δεδομένων, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων από τη λίστα και κάντε κλικ στην Αφαίρεση.

Για να προσθέσετε μια σειρά δεδομένων, επιλέξτε μια από τις υπάρχουσες σειρές δεδομένων και κάντε κλικ στην Προσθήκη. Θα έχετε μια κενή καταχώρηση κάτω από την επιλεγμένη η οποία θα έχει τον ίδιο τύπο. Εάν δεν έχετε καθόλου σειρές δεδομένων τιμών ή όγκου, πρέπει πρώτα να επιλέξετε μια περιοχή για αυτές τις σειρές στο παράθυρο διαλόγου Περιοχή δεδομένων.

Ορισμός περιοχών δεδομένων

Στο παράθυρο διαλόγου Περιοχές δεδομένων μπορείτε να ορίσετε ή να μεταβάλετε την περιοχή δεδομένων κάθε στοιχείου της επιλεγμένης σειράς δεδομένων.

Στην επάνω λίστα μπορείτε να δείτε το όνομα ρόλου των στοιχείων και τις τρέχουσες τιμές. Όταν επιλέξετε ένα ρόλο, μπορείτε να μεταβάλετε την τιμή από το πεδίο κειμένου κάτω από τη λίστα. Η ετικέτα εμφανίζει τον επιλεγμένο ρόλο.

Εισάγετε την περιοχή στο πεδίο κειμένου ή κάντε κλικ στην Επιλογή περιοχής δεδομένων για να ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου και να επιλέξετε την περιοχή με το ποντίκι.

Επιλέξτε τις τιμές Ανοίγματος, Κλεισίματος, Υψηλές και Χαμηλές με οποιαδήποτε σειρά. Διευκρινίστε μόνο τις περιοχές για αυτούς τους ρόλους που χρειάζεστε για την επιλεγμένη παραλλαγή στο διάγραμμα μετοχής. Οι περιοχές δεν χρειάζεται να είναι η μία δίπλα στην άλλη στον πίνακα.

Υπόμνημα

Το υπόμνημα απεικονίζει τις ετικέτες από την πρώτη γραμμή ή στήλη ή από την ειδική περιοχή που έχετε ορίσει στο παράθυρο διαλόγου Σειρές δεδομένων. Αν το διάγραμμά σας δεν περιέχει ετικέτες, το υπόμνημα απεικονίζει κείμενο όπως οι "Γραμμή 1, Γραμμή 2, ..." ή "Στήλη A, Στήλη B, ..." σύμφωνα με τον αριθμό γραμμής ή το γράμμα στήλης στα δεδομένα διαγράμματος.

Το υπόμνημα απεικονίζει την τιμή από την περιοχή που εισαγάγατε στο πεδίο Περιοχή για όνομα στο παράθυρο διαλόγου Περιοχή δεδομένων. Η προεπιλεγμένη εισαγωγή είναι η κεφαλίδα της στήλης της τιμής κλεισίματος.

Επιλέξτε μια από τις επιλογές θέσης. Όταν το διάγραμμα ολοκληρωθεί, μπορείτε να προσδιορίσετε άλλες θέσεις χρησιμοποιώντας το μενού Μορφή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!